Jdi na obsah Jdi na menu
 


Aktuální informace o prodejích v prvním čtvrtletí roku 2014 a o cenách pro druhé čtvrtletí roku 2014

25. 4. 2014

 

 

 

 

New World Resources Plc (dále jen “NWR” nebo “Společnost”) oznamuje, že se dohodla se svými zákazníky na cenách koksovatelného uhlí na druhé čtvrtletí roku 2014. Společnost dále oznamuje výši produkce a prodejů za první čtvrtletí roku 2014.

Aktuální informace o provozních výsledcích za 1. čtvrtletí

Níže je uveden krátký souhrn klíčových ukazatelů Společnosti v oblasti výroby a  prodeje za první čtvrtletí roku 2014. NWR zveřejní své hospodářské výsledky za první čtvrtletí roku 2014 ve čtvrtek 15. května 2014.

 

Objem produkce za 1. čtvrtletí 2014 (tis. t)

Objem prodejů za 1. čtvrtletí 2014 (tis. t)

Průměrná realizovaná cena za 1. čtvrtletí (EUR/t)

Koksovatelné uhlí

2 226

1 243

91

Energetické uhlí

663

60

Průměrný směnný kurz EUR/CZK v 1. čtvrtletí roku 2014 činil 27,4.

Produkční a prodejní cíle pro rok 2014

Společnost v roce 2014 očekává produkci a prodej uhlí v rozmezí 9 – 9,5 mil. tun, přičemž podíl koksovatelného uhlí v prodejním mixu by měl činit 55 – 60 procent.

Ceny koksovatelného uhlí na 2. čtvrtletí roku 2014

Průměrná nasmlouvaná cena koksovatelného uhlí pro dodávky ve druhém čtvrtletí roku 2014 je 85 EUR za tunu, což představuje šestiprocentní pokles oproti ceně realizované v 1. čtvrtletí roku 2014.

Tato průměrná cena koksovatelného uhlí vychází z předpokladu, že prodeje koksovatelného uhlí ve druhém čtvrtletí roku 2014 budou tvořeny přibližně ze 47 procent tvrdým koksovatelným uhlím (se středním obsahem prchavé hořlaviny), 44 procent poloměkkým koksovatelným uhlím a 9 procent PCI koksovatelným uhlím.

Ceny energetického uhlí pro rok 2014

Pro 80 procent očekávané produkce energetického uhlí v roce 2014 byla dohodnuta průměrná prodejní cena 54 EUR za tunu, což představuje čtyřprocentní pokles ve srovnání s cenou realizovanou v roce 2013. Tato průměrná cena energetického uhlí vychází z předpokladu, že prodeje energetického uhlí v roce 2014 budou tvořeny přibližně ze 77 procent energetickým uhlím a z 23 procent proplástkem.

Zbývajících 20 procent předpokládané produkce energetického uhlí bude prodáno za cenu stanovenou později během roku. 

Poznámka

Veškeré ceny se uvádějí pro průměrný jakostní mix koksovatelného a energetického uhlí v dodací paritě Ex Works.

Všechny oznámené ceny jsou orientační a vycházejí ze směnného kursu 27 EUR/CZK. Skutečné realizované ceny mohou být ovlivněny celou řadou faktorů, včetně (avšak nejen) pohybů směnného kursu, kvalitativního mixu, harmonogramu dodávek či pružných ustanovení jednotlivých smluv. Skutečná realizovaná cena za dané období se tak může od oznámené průměrné smluvní ceny lišit.

 

zdroj:http://www.newworldresources.eu/