Jdi na obsah Jdi na menu
 


Arca Capital podala k Evropské komisi stížnost na Polsko ohledně nepovolené podpory státem vlastněných černouhelných dolů

2. 11. 2016

 

 

Společnost Arca Capital Bohemia, patřící do skupiny Arca Capital, podala k Evropské komisi stížnost na Polsko ohledně nepovolené podpory státem vlastněných černouhelných dolů. Arca stížnost podala z pozice nepřímého akcionáře společnosti OKD, která je jediným producentem černého uhlí v ČR. Uhelné doly OKD se nacházejí v blízkosti česko-polské hranice a díky této poloze je OKD schopno dodávat uhlí i pro polské zákazníky.


Arca ve své stížnosti uvádí, že polskou vládou přijatá opatření neoprávněně zvýhodňují státem vlastněné doly, jejichž většina je vysoce neefektivní vinou zastaralých technologií a nízké efektivity práce. Zároveň dochází k významné nadprodukci, která vede k nutnosti prodávat za cenu, která
je nižší než výrobní náklady. Tím je narušena řádná hospodářská soutěž.


Nepovolená státní podpora směřovala zejména do firem Kompania Węglowa (KW), Spółka Restrukturyzacji Kopalń (SRK) a Polska Grupa Górnicza (PGG) a to zejména těmito způsoby:


1) Poskytnutí financování vybraným těžařům převzetím dluhů a finanční injekcí formou neadekvátní kupní ceny poskytnuté státem řízenými společnostmi:
Státní SRK odkoupila od KW vysoce nekonkurenceschopné doly KWK Centrum, KWK Makoszowy
a KWK Brzeszcze, a to se všemi jejich dluhy.  Tyto doly nemají žádný potenciál na dosažení zisku
v budoucnu. Následně SRK prodala státní firmě Tauron důl KWK Brzeszcze za nepřiměřeně vysokou cenu.  
Státem vlastněná firma Weglokoks odkoupila od KW za nepřiměřeně vysokou cenu doly KWK Bobrek a KWK Piekary.
Státní PGG převzala doly KWK Sosnica, KWK Marcel, KWK Piast, KWK Ziemowit, KWK Chwalowice, KWK Boleslaw Śmialy, KWK Rydultowice-Anna, KWK Jankowice, KWK Bielszowice, KWK Halemba
a KWK Pokój za nepřiměřeně vysokou cenu.
Všechny dluhy nejvíce prodělečných dolů skupiny KW (KWK Centrum, KWK Makoszowy a KWK Brzeszcze) byly nezákonně převedeny na státní SRK.


2) Další finanční injekce:
SRK neoprávněně obdržela nevratný příspěvek ve výši 48 milionů EUR.
PGG získala kapitálovou injekci ve výši 555 milionů EUR, toto opět není v souladu s právem EU.
Společnosti SRK a PGG zinkasovaly zálohy ve výši 115 milionů EUR, aniž by došlo ke skutečným dodávkám uhlí.


Nad rámec toho Polsko přijalo novelu zákona o fungování těžby uhlí v letech 2008 – 2015. Novela byla předložena Evropské komisi a v současné chvíli Polsko čeká, zda dojde k jejímu schválení. Pokud bude novela schválena, má dojít k další masivní veřejné podpoře polských státních uhelných dolů. Bude totiž zavedena právní fikce, dle které se na černouhelné doly převedené do SRK má pohlížet jako na doly zavřené. Dle práva veřejné podpory by pak SRK mohla čerpat veřejnou podporu
na výdaje spojené se zavřením dolů. Tyto doly však ve skutečnosti dále fungují a pro jejich uzavření nejsou činěny žádné kroky.


 „Výše nezákonné podpory státním dolům v Polsku ze strany státu podle našich kvalifikovaných odhadů už přesáhla jednu miliardu eur. Budeme požadovat, aby příjemci těchto nelegálních dotací neoprávněně vyplacené prostředky vrátili a aby nedošlo ke schválení další veřejné podpory na základě novely zákona o fungování těžby uhlí v letech 2008 – 2015,“ říkal Pavol Krúpa, majitel skupiny Arca Capital.

 

 

 

 

 

 

 

autor, zdroj: Arca Capital