Jdi na obsah Jdi na menu
 


Arca Capital vyzývá insolvenčního správce k doplnění pohledávky

4. 11. 2016

 

 


 
Společnost Arca Services a.s., patřící do skupiny Arca Capital, je přesvědčena o tom, že členové představenstva OKD v období, kdy došlo k nevýhodnému přefinancování úvěrů OKD, způsobili svým neodborným jednáním společnosti OKD škodu v minimální výši 580.000.000,- Kč. Arca Capital proto z pozice věřitele společnosti OKD žádá insolvenčního správce OKD, aby doplnil soupis majetkové podstaty OKD a do majetkové podstaty OKD zapsal pohledávku společnosti, která touto neodbornou činností členů statutárního orgánu OKD vznikla.


Rozhodnutím statutárních orgánů o přefinancování bankovních úvěrů společnosti OKD byly nahrazeny stávající úvěry společnosti OKD výrazně nevýhodnějšími vnitroskupinovými úvěry poskytnutými mateřskou společností NWR. Přefinancování bankovního úvěru na úvěr vnitroskupinový bylo dle Arca Capital pro ovládanou společnost OKD značně nevýhodné, zatímco ovládající mateřské společnosti NWR z těchto změn plynuly značné příjmy z vyplácených úroků. Nákladové úroky, které by v předmětném období vznikly z původního bankovního úvěru, by dosáhly výše cca 480.000.000,- Kč, zatímco nákladové úroky vzniklé z nového vnitroskupinového úvěru dosáhly ve stejném období výše minimálně 1.060.000.000,- Kč. Rozdíl činí cca 580.000.000,- Kč,
což je částka, kterou dle Arca Capital společnosti OKD způsobili svým neodborným jednáním členové statutárních orgánů OKD.


Za účelem dosažení náhrady vzniklé škody vyzvala Arca Capital insolvenčního správce OKD,
aby ze strany společnosti OKD inicioval předložení dokumentace týkající se těchto nevýhodných transakcí, kterými byla společnosti OKD způsobena finanční újma. Mimo vyžádání smluvní dokumentace, zápisů z jednání představenstva a dalších dokumentů požaduje Arca Capital,
aby Lee Louda z pozice insolvenčního správce vyzval OKD ke sdělení, zda odpovědní členové statutárního orgánu OKD již způsobenou škodu uhradili, a pokud tak neučinily, aby řádně vymáhal její narovnání a nedošlo tak k promlčení nároku.

 

 

 

 

 

autor, zdroj: Arca Capital