Jdi na obsah Jdi na menu
 


Česká veřejnost stále kritičtěji hodnotí výši starobních důchodů

5. 12. 2014

 

Více než čtyřpětinová většina občanů (86 %) si nemyslí, že starobní důchody jsou v naší zemi přiměřené. Podle tří čtvrtin občanů (76 %) průměrné důchody nepostačují starým lidem na zajištění základních potřeb. Lidé starší 60 let jsou v těchto otázkách ještě kritičtější, pouze 8 % z nich považuje důchody za přiměřené a podle 20 % lidí nad 60 let důchody stačí na základní potřeby.


Citovaný výzkum STEM byl proveden v sérii TRENDY na reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let ve dnech 31. října až 9. listopadu 2014. Respondenti byli vybráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpověděl soubor 1071 respondentů.


V českém veřejném mínění jasně převažují kritické postoje k současnému důchodovému zabezpečení. Více než čtyři pětiny občanů (86 %) nepovažují současné důchody vyplácené starým lidem za přiměřené. Tříčtvrtinová většina lidí (76 %) se domnívá, že průměrný starobní důchod nestačí pokrýt základní potřeby důchodců.

 

1.jpg

 

Názory na starobní důchody byly podle výzkumů STEM od roku 1998 do roku 2002 poměrně stabilní, v případě přiměřenosti důchodů převažovaly kritické postoje, v případě dostatečnosti důchodů na základní životní potřeby byla veřejnost rozdělena do dvou vyrovnaných táborů. Od roku 2003 se však kritika veřejnosti začala vyhrocovat, nejsilnější byla ve výzkumu z května 2008. Jisté následující zlepšování hodnocení výše důchodového zabezpečení skončilo v roce 2011. Loňský i letošní průzkum zaznamenaly další oslabování pozitivních názorů na výši starobních důchodů. Aktuální data ukazují vůbec nejnižší podíl odpovědí, že důchody jsou přiměřené a že stačí na pokrytí potřeb důchodců, v celé časové řadě STEM od roku 1998.

 

Myslíte si, že důchody pro staré lidi jsou dnes v České republice přiměřené?"
(součet odpovědí „určitě ano“ + „spíše ano“ v %)

2.jpg

„Postačuje podle Vás průměrný starobní důchod na pokrytí základních potřeb důchodců?“
(součet odpovědí „určitě ano“ + „spíše ano“ v %)

 

3.jpg

V hodnocení přiměřenosti starobních důchodů jsou poněkud méně kritičtí mladší lidé, naopak téměř absolutní většina lidí starších 60 let (92 %) důchody za přiměřené nepovažuje. V názorech na to, zda důchody stačí na základní potřeby důchodců, se lidé různého věku významně neodlišují, mezi staršími lidmi je však podíl souhlasných odpovědí nejnižší (20 %).


„Myslíte si, že důchody pro staré lidi jsou dnes v České republice přiměřené?"

4.jpg

Významné rozdíly v hodnocení výše důchodového zabezpečení jsou mezi lidmi různé politické orientace. Mezi příznivci TOP 09 a KDU-ČSL je poněkud vyšší podíl názorů, že starobní důchody jsou přiměřené a že stačí na základní potřeby důchodců.


Názory na starobní důchody
Podle stranických preferencí (podíl odpovědí „určitě ano“ + „spíše ano“ v %)

6.jpg

 

Pramen: STEM, Trendy 11/2014, 1071 respondentů


Pozn.: Údaje za stoupence ODS, TOP 09 a KDU-ČSL jsou vzhledem k jejich nízkému počtu v souboru pouze orientační. Údaje za příznivce Úsvitu nemůžeme kvůli jejich velmi nízkému počtu uvést.
 

 

 

 

 

 

autor, zdroj: STEM