Jdi na obsah Jdi na menu
 


Jak prokázat, že trvalé následky nejsou způsobeny PÚ, ale špatně provedenou operací?

17. 12. 2015

 

 

Na dotaz odpověděl JUDr. Zdeněk Přeslička.

V zaměstnání řeším pracovní úraz zaměstnance, který si před 10 měsíci poranil palec na ruce. Následně prý byl operován, operace mu byla špatně provedena a díky tomu má prý trvalé následky. Je stále v pracovní neschopnosti. Prosím o radu, jak postupovat. Mohu ho vyzvat, aby se dostavil se všemi lékařskými zprávami k lékaři pracovnělékařské péče, aby mohl situaci posoudit? Jak prokázat, že trvalé následky nejsou způsobeny pracovním úrazem, ale špatně provedenou operací?

 

Uznávání dočasné pracovní neschopnosti patří do pravomoci poskytovatele pracovnělékařských služeb podle zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění. Podle této úpravy rozhodne o dočasné pracovní neschopnosti, jestliže vyšetřením zjistí, že mu jeho zdravotní stav pro nemoc nebo úraz (dále jen "nemoc") nedovoluje vykonávat dosavadní pojištěnou činnost, popřípadě, jde-li o vznik dočasné pracovní neschopnosti v ochranné lhůtě, plnit povinnosti uchazeče o zaměstnání, a to i když pojištěnec není uchazečem o zaměstnání. Poskytovatel pracovnělékařských služeb je oprávněn vyžádat si zprávu ošetřujícího lékaře o zdravotním stavu dočasně práce neschopného pojištěnce a průběhu a předpokládané délce trvání dočasné pracovní neschopnosti. Z uvedeného vyplývá, že lékař, který vede zaměstnance v evidenci dočasně práce neschopných, vychází při jejím posuzování ze zpráv ošetřujícího lékaře (např. nemocnice, kliniky apod.). To platí i pro případy sledování důvodu pracovní neschopnosti (pro nemoc či úraz). V případě změny důvodu pracovní neschopnosti, dojde-li ke změně diagnózy nebo pracovní neschopnost již není následkem pracovního úrazu, vyznačí tuto skutečnost na předepsaném tiskopisu. Pro tyto účely je zaměstnavatel i práce neschopný zaměstnanec oprávněn požádat podle zákona o specifických zdravotních službách (č. 373/2011 Sb.) o posudek, který vydá poskytovatel pracovnělékařských služeb. Z takového musí být zřejmé, zda pracovní neschopnost zaměstnance je v příčinné souvislosti s pracovním úrazem či nikoliv.

 

 

ZDROJ: BOZPINFO.CZ
AUTOR: PŘESLIČKA ZDENĚK