Jdi na obsah Jdi na menu
 


Jak vysoká je nemocenská a jak dlouho se bere?

11. 11. 2014

 


Nemocenská je dávka, na kterou vzniká nárok při pracovní neschopnosti od 15. dne. Na rozdíl od přiznání mateřské nemusí zaměstnanci splnit žádnou dobu pojištění pro přiznání nemocenské. Ihned od nástupu do zaměstnání jsou nemocensky pojištěni.

 

Výše nemocenské závisí na předchozím příjmu v předchozích 12 kalendářních měsících. Občané pracující na zkrácený úvazek s nižší mzdou, např. 7 500 Kč, musí počítat s tím, že budou mít i nižší nemocenskou. Neboť nemocenská se jim bude počítat z jejich skutečného příjmu, není stanovena žádná minimální nemocenská. Někteří občané se mylně domnívají, že minimálně se musí nemocenská počítat z minimální měsíční mzdy. Není tomu tak. Zaměstnanci pracující na zkrácený úvazek, např. na 6 hodin denně, mají tedy i nižší nemocenskou.


Maximální nemocenská v roce 2015 činí 26 370 Kč

Výpočet nemocenské je poněkud složitější. Dochází k redukci průměrné mzdy. Při výpočtu nemocenské je zastoupen i princip solidarity. Co to znamená? Občané s nižšími příjmy mají relativně vyšší nemocenskou s ohledem na dosahovaný příjem v předchozím období. Naproti domu občané s vyšším příjmem mají zase relativně nižší nemocenskou při porovnání jejich příjmů před pracovní neschopností. Pro názornost máme v přiložené tabulce vypočítanou nemocenskou za 30 dní od 15. dne pracovní neschopnosti v závislosti na dosahované mzdě v rozhodném období. V prvních 14 dní nejsou zaměstnanci bez finančního zajištění, mají nárok na náhradu mzdy od svého zaměstnavatele. Nemocenská se počítá z hrubé mzdy, tedy ze mzdy před zdaněním. Veškerý výpočet je proveden dle legislativy výpočtu pro rok 2015.

 

 

2014-11-11_121213.jpg

vlastní výpočet autora

 

Nemocenská náleží i po skončení zaměstnání

Zaměstnanci, kterým skončil pracovní poměr, neboť dostali od zaměstnavatele výpověď nebo uplynula sjednaná doba u smlouvy na dobu určitou, mají nárok na nemocenskou i po skončení pracovního poměru. Na nemocenskou je nutné ovšem nastoupit v zákonné 7denní ochranné lhůtě po skončení zaměstnání.


Ze zákona se nemocenská vyplácí prostřednictvím Okresní správy sociálního zabezpečení (OSSZ) zpětně v zákonné lhůtě nejpozději do jednoho měsíce ode dne následujícího po dni, kdy místně příslušné OSSZ obdržela všechny potřebné doklady. Za zaměstnance potřebné doklady předkládá zaměstnavatel, kterému musí zaměstnanec v pracovní neschopnosti předat potřebný formulář "potvrzení o trvání dočasné pracovní neschopnosti" od lékaře.


Trvání pracovní neschopnosti je ošetřující lékař povinen potvrdit jedenkrát za měsíc. Nejdéle je nemocenskou možné pobírat 380 dní. Při očekávaném brzkém ukončení může být lhůta prodloužena. Při větších zdravotních problémech je vhodné si po konzultaci s ošetřujícím lékařem zažádat o invalidní důchod.

 

 

 

 

Autor: Petr Gola
zdroj: http://dumfinanci.cz/
vloženo se souhlasem redakce http://dumfinanci.cz/