Jdi na obsah Jdi na menu
 


Jaká je životní úroveň v České republice?

7. 10. 2014

 

 


Vývoj výše průměrného měsíčního příjmu domácností českých zaměstnanců za poslední dvě dekády, procentní nárůst příjmů domácností seniorů nebo za co domácnosti nejvíce utrácely a jak spoří či byly zadluženy. To vše najdete v publikaci „Vývoj vybraných ukazatelů životní úrovně v České republice v letech 1993 - 2013“ kterou vydalo ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV).

 

Průměrný měsíční příjem domácností zaměstnanců se v letech 1993 - 2013 zvýšil téměř čtyřnásobně, z 3571 na 13 244 korun na jednoho jejího člena. Domácnosti důchodců zaznamenaly větší procentní nárůst, když jejich průměrný měsíční příjem na osobu byl v roce 2013 o více než 9000 korun vyšší a činil 12 128 korun.


V publikaci mimo jiné najdete, že:

 

  • průměrná měsíční mzda zaměstnance v národním hospodářství (na přepočtené počty) se zvýšila od roku 2000 téměř dvojnásobně na 25 078 korun (v metodicky srovnatelném období index 2013/2000: nominální 189,7 %, reálný 138,5 %),

 

  • průměrná měsíční výše starobního důchodu vzrostla z 2734 korun v roce 1993 na 10 962 korun v roce 2013, tj. čtyřikrát,

 

  • index spotřebitelských cen 2013/1993 dosáhl 275,4 %, přičemž nejvyšší byl vzestup cen v letech 1993 - 1998; největší podíl na růstu cen pro domácnosti měly ve sledovaných letech bydlení a výživa, což zasáhlo nejvíce domácnosti důchodců,

 

  • v roce 2013 vydal člen zaměstnanecké domácnosti za nákup zboží a služeb průměrně za měsíc 11 398 korun, což představovalo navýšení proti roku 1993 o 8024 korun. Celkově ale přírůstek výdajů za celé období zaostal za přírůstkem měsíčních příjmů,

 

  • z dostupných dat ČNB vyplynulo, že vklady domácností vzrostly z 361,9 miliard korun v roce 1993 na 1 812,2 miliardy korun v roce 2013 - tedy pětinásobně,

 

  • zadluženost českých domácností u bank vzrostla z 114,8 miliard korun v roce 1993 na 1 182,8 miliardy korun v roce 2013, což znamená více než desetinásobný přírůstek, přičemž zcela převažovaly korunové půjčky (od roku 2000 zejména hypoteční a jiné úvěry na bydlení).


V publikaci lze dohledat také vývoj a podrobnější struktury příjmů a výdajů domácností, mezd, úvěrů a úspor. Při zpracování se vycházelo především z dat Českého statistického úřadu, včetně zařazení nejaktuálnějších údajů ze šetření „Příjmy a životní podmínky domácností“ a byly také použity údaje České národní banky o zadluženosti a úsporách českých domácností. Nechybí ani přehledy o vývoji životního a existenčního minima a minimální mzdy.

 

Publikace na stažení (PDF)

 

 

 

 

 

autor, zdroj:www.mpsv.cz