Jdi na obsah Jdi na menu
 


Lidé si myslí, že u nás dochází k diskriminaci na trhu práce kvůli věku

20. 11. 2014

 

 

 

Výrazná většina občanů ČR (73 %) se domnívá, že na našem trhu práce dochází k diskriminaci určitých skupin obyvatel. Tento podíl je ale nejnižší za posledních deset let, kdy toto téma v zrcadle mínění veřejnosti sledujeme. K diskriminaci v zaměstnání dochází podle názoru lidí nejčastěji kvůli věku. Časté je ale také znevýhodňování kvůli zdravotnímu postižení nebo těhotenství či mateřství. Citovaný výzkum STEM byl proveden na reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let ve dnech 13. až 20. října 2014. Respondenti byli vybráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpověděl soubor 1049 respondentů.

 

Jednou z hlavních oblastí, v nichž může ve společnosti docházet k diskriminaci, je snižování šancí na uplatnění v zaměstnání. Z výsledků říjnového výzkumu STEM vyplývá, že jednoznačná většina veřejnosti (73 %) si myslí, že u nás jsou v zaměstnání některé skupiny obyvatel znevýhodňovány. Třetina lidí je o tom dokonce přesvědčena pevně.


Důvody diksriminace


Jaké jsou nejčastější důvody, kvůli kterým podle veřejnosti dochází k diskriminaci na trhu práce? Jednoznačná většina dotázaných občanů (85 %) tvrdí, že v zaměstnání dochází k diskriminaci na základě věku. Tři čtvrtiny lidí se domnívají, že diskriminujícím faktorem na trhu práce je velmi nebo poměrně často také zdravotní stav či postižení. Podle dvou třetin občanů dochází k nerovnému přístupu v zaměstnání z důvodů těhotenství nebo mateřství. Nižší podíl, stále však nadpoloviční (53 %), se domnívá, že na trhu práce dochází
k diskriminaci kvůli rasovému nebo etnickému původu. Polovina lidí vidí časté znevýhodňování v zaměstnání kvůli pohlaví nebo kvůli rodinnému stavu a povinnostem k rodině.


Podle necelé třetiny lidí (29 %) dochází na trhu práce k diskriminaci z důvodů národnosti nebo státního občanství.


Z analýzy rozdílů mezi sociodemografickými skupinami vyplývají následující zjištění:
o ženy významně častěji než muži uvádějí, že u nás často dochází k diskriminaci na základě pohlaví (ženy: 55 %, muži: 43 %), rodinného stavu a povinností k rodině (ženy: 53 %, muži: 44 %) a také těhotenství či mateřství (ženy: 69 %, muži: 60 %),
o lidé, kteří jsou podle svých slov špatně materiálně zajištěni nebo jsou v zásadě chudí, výrazně častěji než ostatní tvrdí, že jsou u nás lidé velmi nebo poměrně často diskriminováni ze všech zkoumaných důvodů, o lidé politicky orientovaní vpravo méně často než středově nebo levicově smýšlející vidí diskriminaci na našem pracovním trhu z důvodů pohlaví, politického smýšlení nebo politické činnosti či sociálního původu nebo majetku.

 

 

„Myslíte si, že u nás dochází v zaměstnání k diskriminaci některých skupin obyvatel?“

 

Pramen: STEM, Trendy 2014/10, 1049 respondentů

 

 

 

 

 

 

autor:(red)

zdroj:www.e-sondy.cz

foto:http://www.stem.cz