Jdi na obsah Jdi na menu
 


Ministerstvo zaevidovalo přes 500 žádostí za více než 900 milionů korun

22. 5. 2014

 

 

Žádosti do programu Podpora rozvoje pracovních příležitostí na území Ústeckého a Moravskoslezského kraje. Cílem podprogramu Podpora rozvoje pracovních příležitostí na území Ústeckého a Moravskoslezského kraje je vytvořit podmínky pro zřízení nových pracovních míst, snížit nezaměstnanost na území Ústeckého a Moravskoslezského kraje a zvýšit tak jejich hospodářskou výkonnost. Na financování tohoto podprogramu bylo na základě usnesení vlády ČR ze dne 15. ledna 2014 schváleno 300 milionů korun z vládní rozpočtové rezervy, z toho na Ústecký kraj je vyčleněno sto milionů a na Moravskoslezský kraj 200 milionů.


„V rámci podprogramu bylo zaevidováno 564 žádostí o dotace v objemu přes 904 milionů korun. Z toho 402 žádostí z Moravskoslezského kraje v objemu 665 milionů a 162 žádostí z Ústeckého kraje v objemu 238 milionů. V současné chvíli jsou žádosti kontrolovány a hodnoceny a očekávám, že koncem července budeme znát úspěšné projekty,“ řekla Věra Jourová, ministryně pro místní rozvoj.

Všechny žádosti nyní prochází kontrolou kompletnosti. U kompletních žádostí bude následně kontrolována formální správnost obsahu doložených materiálů a projekty, které uspějí v obou kontrolách, budou dále postoupeny k ekonomickému posouzení. Výsledky posouzení budou předány hodnotitelské komisi, která následně vybere a doporučí ministryni pro místní rozvoj projekty vhodné k podpoře.

Oba kraje mají dlouhodobě nejvyšší nezaměstnanost v zemi. Mělo by vzniknout nejméně 600 nových míst, na jedno je maximální dotace 500 tisíc korun. Při hodnocení jednotlivých žádostí bude zohledněna míra nezaměstnanosti v místě realizace, požadovaná výše dotace na jedno zřízené pracovní místo a především kvalita podnikatelského záměru, jeho udržitelnost a efektivnost, včetně posouzení jeho dopadu na rozvoj příslušného regionu.

Příjem žádostí v rámci podprogramu Podpora rozvoje pracovních příležitostí na území Ústeckého a Moravskoslezského kraje byl zahájen vyhlášením výzvy dne 4. dubna 2014, ukončení příjmu žádostí pak 15. května 2014.

 

zdroj:http://www.mmr.cz/