Jdi na obsah Jdi na menu
 


Ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek představil vládě "Návrh koncepce báňské záchranné služby zajišťované státem"

17. 10. 2016

 

 

 

Vláda na dnešním zasedání schválila "Návrh koncepce báňské záchranné služby zajišťované státem", předkládaný Ministerstvem průmyslu a obchodu a Českým báňským úřadem. Koncepce stanovuje zajištění báňské záchranné služby (BZS) státem tak, aby stát nebyl při zajišťování BZS pro jím prováděné hornické nebo jiné činnosti závislý na soukromých subjektech a disponoval záchrannou složkou schopnou zasáhnout, např. v krizových situacích zajistit bezpečnost.


"Hlavní báňská záchranná stanice bude státní, a tudíž nebude závislá na soukromých podnikatelských subjektech a jejich ekonomické situaci. Vycházeli jsme z výhod i nevýhod dosavadního systému," dodal ministr Mládek.


Koncepce zachovává komerční charakter báňské záchranné služby a nezasahuje do podnikatelských aktivit žádných subjektů. Využívá skutečnost, že stát provádí činnosti, které zajištění BZS vyžaduje a disponuje čtyřmi závodními záchrannými stanicemi a celkem 141 báňskými záchranáři. Nicméně je jeho slabinou závislost na ekonomické situaci zřizovatelů báňských záchranných stanic. Koncepce tyto státní báňské záchranné stanice doplňuje státní hlavní (druhostupňovou) báňskou záchrannou službou pro případ zásahu v podzemí v rámci krizového řízení, a to bez závislosti na soukromém sektoru.

 

 

 

 

zdroj: MPO