Jdi na obsah Jdi na menu
 


Ministryně Marksová představila cíle nových operačních programů financovaných z evropských fondů

6. 11. 2015

 

 

Podpora zaměstnanosti, sociálních inovací i podpora osob a domácností ohrožených chudobou a sociálním vyloučením patří mezi hlavní cíle operačních programů financovaných z prostředků EU v gesci Ministerstva práce a sociálních věcí. V programovém období 2014–2020 je v Operačním programu Zaměstnanost k dispozici 70 miliard korun. Dalších 750 milionů korun má pomoci prostřednictvím Operačního programu potravinové a materiální pomoci.

 

Podpora v rámci Operačního programu Zaměstnanost (OPZ) směřuje k lidem znevýhodněným na trhu práce nebo na aktivity věnované sociálnímu začleňování. Jako první byla proto už v červnu vyhlášena výzva Záruky pro mladé, která cílí na nezaměstnané ve věku 15–24 let. Alokace této výzvy činí jednu miliardu korun.

 

„Úřad práce ČR bude z těchto peněz financovat například odborné praxe,“ upřesnila ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová. „Jednou z velmi očekávaných výzev je výzva na vybudování a provoz dětských skupin, kterou vyhlásíme 11. listopadu,“ dodala ministryně.

 

Dosud vyhlášené výzvy v oblasti sociálního začleňování ve výši 13,3 miliardy korun směřovaly na neziskové organizace či poskytovatele sociálních služeb. Cílem je pomoci chudým, hendikepovaným a jinak znevýhodněným lidem, u nichž hrozí společenská izolace, a to jak s uplatněním na trhu práce, tak i rozvojem sociálních služeb.

 

„Proces čerpání evropských peněz v novém programovém období se podařilo úspěšně nastartovat. Za šest měsíců po schválení Operačního programu Zaměstnanost již MPSV vyhlásilo celkem 38 výzev pro předkládání žádostí o podporu za 43,4 miliardy korun. To představuje 62 procent celkové alokace,“ uvedl náměstek ministryně pro ekonomiku a evropské fondy Martin Kučera.

 

Resort v tomto programu plánuje do konce roku vyhlásit dalších zhruba 8 výzev za přibližně 2 miliardy korun. Všechny výzvy plánované k vyhlášení v daném roce jsou uveřejněny v harmonogramu výzev na www.esfcr.cz. Projekty OPZ by měly podpořit přes 585 tisíc lidí.

 

V Operačním programu Potravinové a materiální pomoci, financovaného z Fondu evropské pomoci nejchudším osobám, se podpora soustředí na chudobou ohrožené rodiny s dětmi, na osoby bez domova nebo ve vážné sociální nouzi i na osoby ze sociálně vyloučených lokalit. Pomoc je nefinanční povahy, formou bezplatné distribuce potravin a základního materiálního zboží.

 

Z programu se mimo jiné plánuje zajistit dětem z nejchudších rodin pravidelnou stravu formou teplého oběda ve školních jídelnách a v předškolních zařízeních.

 

„Rodičů, kteří nemohou svým dětem platit školní obědy, přibývá. V současnosti jsou nejvíce ohroženi nezaměstnaností a možným pádem do chudoby hlavně matky samoživitelky a otcové samoživitelé,“ uvedla ministryně Marksová. Kolik bude z celkové částky vyhrazeno na pomoc dětem ohrožených chudobou, bude záviset i na zájmu krajů, školních zařízení a rodičů.

 

 

 

 

 

 

 

 

autor, zdroj: mpsv