Jdi na obsah Jdi na menu
 


Moravskoslezský kraj má plán, kam směrovat sto miliard z Evropské unie

30. 6. 2015

 

 

Regionální stálá konference Moravskoslezského kraje schválila svůj první Regionální akční plán pro čerpání prostředků v novém programovém období Evropské unie. Tento plán je významným podkladem pro řídící orgány ke směrování evropských, případně národních zdrojů tam, kde jsou nejvíce potřeba.


Na potřebách a aktivitách v oblastech dopravy, životního prostředí, sociálních a zdravotních služeb, vzdělávání, podpory výzkumu, inovací a podnikání či kultury za téměř 100 miliard korun se shodli zástupci kraje, měst a obcí, akademické sféry, podnikatelského a neziskového sektoru.

 

„Současná verze Regionálního akčního plánu představuje zodpovědně připravený dokument, který odráží priority a potřeby našeho kraje, a bude tak pro řídící orgány významným podkladem pro přípravu a zacílení výzev na aktivity, které je nezbytné v našem kraji podpořit, ať už z evropských či národních zdrojů. Věříme, že znalost potřeb regionu nám pomůže při dalším vyjednávání s ministerstvy o přísunu evropských peněz, případně i národních do našeho kraje. Snažíme se vyjednat našemu regionu takové podmínky pro čerpání evropských a národních zdrojů, aby většina potřebných a zajímavých záměrů regionu mohla být v budoucnu finančně uspokojena. A to i přesto, že víme, že peněz bude mnohem méně“, konstatoval hejtman Moravskoslezského kraje Miroslav Novák.

 

Dodal, že vytvořit co nejvíce kvalitních rozvojových projektů a získat co nejvíce evropských peněz na to, aby se mohly uskutečnit – to je dlouhodobý cíl politické reprezentace Moravskoslezského kraje. A daří se plnit: Moravskoslezský kraj patří k významným žadatelům o podporu z evropských finančních zdrojů, v počtu podaných žádostí je jedním z nejaktivnějších v České republice. Ve srovnání s ostatními kraji se řadí k těm, jimž se v rámci operačních programů daří získat nejvyšší objem finančních prostředků.

 

„Evropské peníze využíváme účelně a smysluplně. V programovacím období 2007 až 2013 jsme díky nim mohli podpořit řadu užitečných projektů - od vybavení a úsporných energetických opatření ve školách, přes vzdělávání v technických dovednostech žáků, rekonstrukce sportovišť, transformaci sociálních služeb až po například modernizaci ostravských Svinovských mostů a dalších komunikací. Zejména na rekonstrukce a modernizace úseků silnic II. a III. třídy včetně mostů přitekly miliardy korun,“ uvedl hejtman Miroslav Novák.

 

„Jsme připraveni realizovat projekty a efektivně využívat finanční prostředky určené na období 2014 až 2020, a přispět tak k vytváření atraktivních životních podmínek a kvalitních veřejných služeb pro obyvatele i podnikatelské subjekty“, doplnil náměstek hejtmana pro evropské fondy, operační programy a regionální rozvoj Martin Sikora s tím, že příkladem cílené podpory reagující na potřeby regionů je dohoda krajů s Ministerstvem životního prostředí, na základě které budou moci kraje poskytovat dotace na výměnu neekologických kotlů za nové nízkoemisní zdroje z prostředků Operačního programu Životní prostředí.

 

„Jsem rád, že budeme moci pokračovat v poskytování kotlíkových dotací, o které mají domácnosti stále obrovský zájem. Výměna jednoho kotle znamená úsporu emisí prachu v objemu až 100 kilogramů ročně,“ uvedl hejtman Miroslav Novák. Tvrdí, že investice do lokálních topenišť jsou ekonomicky výhodné, neboť každá vynaložená koruna je pětkrát efektivnější než u průmyslové investice a na zlepšení kvality ovzduší se projeví okamžitě.

 

Na výměnu zhruba 80 tisíc kotlů po celé České republice je připraveno 9 miliard korun z Operačního programu Životní prostředí 2014-2020, Moravskoslezský kraj bude moci rozdělit až 1,4 miliardy.

 

 

 

 

 

 

autor, zdroj:http://verejna-sprava.kr-moravskoslezsky.cz/