Jdi na obsah Jdi na menu
 


Moravskoslezský kraj obdržel ocenění „Best projects“

8. 6. 2015

 

 

Moravskoslezský kraj obdržel za projekt na ochranu životního prostředí už podruhé ocenění „Best projects,“ které každoročně uděluje Evropská komise. Čestnou plaketu převzal (4. 6. 2015) na slavnostním ceremoniálu, uspořádaném v rámci tzv. Zeleného týdne (Green Week) v Belgii Tomáš Kotyza, ředitel Krajského úřadu Moravskoslezského.


Evropská unie každoročně financuje prostřednictvím programu LIFE projekty na ochranu životního prostředí a záchranu fauny a flóry, z nichž Evropská komise vybere a ohodnotí ty nejpřínosnější.
Ocenění „NEJ“ získal Moravskoslezský kraj poprvé v roce 2012 za projekt snížení výskytu křídlatky na ploše tři sta padesáti hektarů v povodí řeky Morávky. „Projekt byl zaměřen na plošnou likvidaci této invazivní rostliny, která utlačuje původní rostlinné druhy a umí napáchat i velké hospodářské škody. Díky projektu se podařilo výrazně snížit její výskyt v cenném území,“ říká ředitel moravskoslezského krajského úřadu Tomáš Kotyza.


Evropská komise letos zařadila do kategorie Best Nature Projects opět projekt Moravskoslezského kraje s názvem Jednotný informační a komunikační systém ochrany přírody v NUTS II Moravskoslezsko. Ten kraj a jeho krajský úřad realizoval v letech 2010–2013 ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí, Agenturou ochrany přírody a krajiny České republiky, Lesy České republiky, občanským sdružením Hájenka, ZO ČSOP Salamandr a Actaeou, společností pro přírodu a krajinu.


Realizaci projektu jednotného informačního a komunikačního systému ochrany přírody za téměř 814 tisíc EUR podpořila Evropská komise částkou 356 tisíc EUR, zbytek (necelých 458 tisíc EUR) financoval Moravskoslezský kraj spolu s partnery projektu.


„Ocenění, které letos Moravskoslezský kraj jako realizátor projektu obdržel, patří všem zainteresovaným partnerům. Díky finančnímu příspěvku Evropské komise se nám podařilo mimo jiné otevřít stezky Bílá Opava a Velká Kotlina v Jeseníkách, obnovit 150 informačních tabulí v chráněných krajinných oblastech i mimo ně, i realizovat billboardové kampaně zaměřené proti ilegálnímu motokrosu a na podporu soustavy Natura 2000. Součástí projektu bylo také vydání dvousetstránková publikace Příroda a krajina Moravskoslezského kraje, která je originální slohem i grafickým zpracováním a našla si široký okruh příjemců,“ sdělil ředitel krajského úřadu Tomáš Kotyza.

 

 

 

 

 

 

 

 

autor: Petra Špornová

Kancelář hejtmana MS kraje