Jdi na obsah Jdi na menu
 


Moravskoslezský kraj odmítá zakonzervování ostravských lagun

28. 12. 2015

 

 

Vedení Moravskoslezského kraje a krajského úřadu odmítá návrh Ministerstva financí zakonzervovat ostravské laguny. Ředitel moravskoslezského krajského úřadu Tomáš Kotyza proto na základě rozhodnutí krajské rady odeslal ředitelství státního podniku Diamo nesouhlasný dopis a vyjádřil v něm stanovisko kraje k řešení likvidace této staré ekologické zátěže po chemičce Ostramo.

 

„Moravskoslezský kraj a krajský úřad sice není přímo účastníkem řízení kolem ostravských lagun, ale inicioval už mnoho jednání s touto tematikou. Dlouholetá ekologická zátěž lagun je nesmírně problematická a trápí lidi v našem kraji. Návrh zakonzervovat část kontaminované zeminy v areálu nic neřeší, nelze tak zabránit průsaku kontaminovaných látek do okolního prostředí a není ani vyloučeno ohrožení zdroje pitné vody v Ostravě-Nové Vsi. Navíc hází problém lagun na příští generace,“ uvedl hejtman Moravskoslezského kraje Miroslav Novák.

 

Laguny Ostramo vznikly dlouhodobým ukládáním odpadů z rafinérské výroby. Vzhledem k rozsahu technické a finanční náročnosti jejich likvidace převzal po ukončení činnosti chemičky v roce 1996 odpovědnost za tuto ekologickou zátěž stát. Správou a zajištěním sanace byl pověřen státní podnik Diamo. Tehdejší vláda zároveň souhlasila s použitím prostředků Fondu národního majetku na odstraňování škod v řádech miliard korun. Odpovědnost za odstranění kalů a vyčištění lagun pak několikrát garantovaly i další vlády, naposledy se k zajištění veškerých finančních prostředků pro konečné řešení likvidace ekologické zátěže lagun Ostramo zavázala Vláda České republiky v roce 2013. Kompetence sanace lagun převzalo letos od státního podniku Diamo (zadavatel veřejných zakázek a smluvní partner sdružení Čistá Ostrava, provádějící faktické čištění) Ministerstvo financí vedené Andrejem Babišem. Resort nechal zpracovat odborný posudek (studii proveditelnosti sanace lagun), který vyhodnotil několik variant řešení sanace s ohledem na environmentální, ekonomická a další kritéria.

 

„Z aktuálních informací Ministerstva financí vyplývá, že po odečtení doposud vynaložených nákladů na předchozí sanační práce, zbývá na dokončení sanace lagun Ostramo okolo 560 až 580 milionů korun. Veškeré navrhované varianty tuto částku ale vysoce přesahují. Proto ministerstvo navrhuje nejméně ekonomicky náročné řešení stabilizace v místě a zapouzdření stávajícího stavu lagun,“ konstatoval ředitel Krajského úřadu Moravskoslezského kraje Tomáš Kotyza. Dodal, že další Ministerstvem financí navrhované varianty počítají s možností transferu kontaminovaných zemin mimo Ostravu a s jejich spalováním.

 

„Nemá smysl kontaminovaný materiál přesouvat jinam. Jen samotná jeho přeprava představuje nezanedbatelné finanční náklady a negativní vlivy na životní prostředí a veřejné zdraví. Také využití tohoto materiálu jako paliva je nejen příliš nákladné, ale nese s sebou i nevoli obyvatel lokalit, kde se zpracovává,“ míní moravskoslezský hejtman Miroslav Novák.

Dodal, že Moravskoslezský kraj proto trvá na tom, aby laguny byly na místě dekontaminovány a vyčištěná zemina uložena zpět. To vše v co nejkratším čase a na základě finanční garance Vlády České republiky. „Moravskoslezský kraj není odpovědný za celkovou sanaci lagun Ostramo ani za skutečnost, že sanační práce doposud nebyly dokončeny, i když finanční garance státu je dosavadními postupy řešení této ekologické zátěže téměř vyčerpána. Je proto zcela nepřípustné, aby byly tyto práce hrazeny z jeho prostředků,“ prohlásil moravskoslezský hejtman.

 

Ropné laguny po bývalé chemičce Ostramo jsou jednou z největších ekologických zátěží v zemi. Vytěženo bylo už zhruba 200 tisíc tun kalů, ale ukázalo se, že v lagunách je dalších zhruba 90 tisíc tun odpadů, se kterými se původně nepočítalo. Sanaci lagun provádělo pro státní podnik Diamo sdružení Čistá Ostrava, které za to od státu dostalo finance v řádech miliard korun.

 

 

 




zdroj: Moravskoslezský kraj - Krajský úřad