Jdi na obsah Jdi na menu
 


Moravskoslezský kraj zveřejní od 2. března všechny uzavřené smlouvy na svém webu

2. 3. 2015

 

 

Veškeré smlouvy, které kraj uzavřel od počátku tohoto roku, si mohou zájemci od pondělí (2. března 2015) prohlédnout na webových stránkách Moravskoslezského kraje.
Kraj tak učinil nad rámec svých povinností další významný krok k ještě transparentnějšímu hospodaření a zařadil se tak k nejotevřenějším regionům republiky.

 

„Jsme přesvědčeni o tom, že nemáme co skrývat. Zveřejňování všech smluv navazuje na naše dřívější snahy o maximální otevřenost úřadu směrem k občanům - ať už jde o zpřístupnění podkladových materiálů pro jednání zastupitelstva, přímé přenosy ze zasedání krajského zastupitelstva nebo zveřejnění tzv. rozklikávacího rozpočtu, který na stránkách kraje funguje od dubna 2013. Zájemci si tak mohou uživatelsky přívětivou formou vyhledat údaje, o které mají zájem,“ říká Miroslav Novák, hejtman Moravskoslezského kraje.

 

Kraj dosud zveřejňoval na svém profilu podle zákona veřejné zakázky nad půl milionu korun. „Nyní jsme se rozhodli být ještě důslednější a v rámci eliminace korupčních rizik a posílení informovanosti občanů jsme přistoupili ke zveřejňování veškerých uzavřených smluv, bez ohledu na výši plnění. Odhadem půjde zhruba o tři až čtyři stovky smluv měsíčně. Zveřejněny jsou také všechny vystavené objednávky s hodnotou plnění nad 50 tisíc korun,“ dodává hejtman.

 

O dobrovolném zveřejňování smluv uvažovalo vedení kraje a krajského úřadu už dříve. „Chtěli jsme, aby byl úřad pro obyvatele co nejotevřenější. Přípravy projektu jsme však dočasně přerušili, protože pozměňovací návrh zákona o registru smluv, který by měl stanovit pravidla pro zveřejňování smluv, je zatím stále diskutován na úrovni Ministerstva vnitra a poslanců,“ vysvětluje hejtman MSK Miroslav Novák. Časový horizont přijetí těchto zákonných pravidel však dosud není známý, takže se kraj rozhodl už dále nečekat, a přistoupil ke zveřejňování smluv dobrovolně na svých webových stránkách, kde uživatelé najdou vše na jednom místě v přehledné struktuře.

 

Na krajském webu budou od 2. 3. 2015 na adrese: http://verejna-sprava.kr-moravskoslezsky.cz/smlouvy/ zveřejňovány smlouvy v členění do čtyř kategorií podle předmětu – veřejné zakázky, dotace, převody majetku a ostatní. V samostatné kategorii budou zveřejňovány objednávky. „V každé kategorii se uživatel přes seznam smluv intuitivně dostane až k samotnému znění konkrétní smlouvy. Ty jsou zveřejňovány v naskenované podobě v autentickém znění, pouze v některých případech je prováděna zákonem vyžadovaná anonymizace osobních údajů. Další dokumenty budou zveřejňovány průběžně hned po jejich uzavření a zůstanou uveřejněny bez časového omezení,“ upřesňuje Tomáš Kotyza, ředitel Krajského úřadu MSK.

 

 

 

 

 

 

 

autor, zdroj: http://verejna-sprava.kr-moravskoslezsky.cz/