Jdi na obsah Jdi na menu
 


NWR: Vypršení lhůty pro pozastavení podmínek super seniorního úvěru a dohoda o odpuštění závazku

25. 4. 2016

 

 

Vypršení lhůty pro pozastavení podmínek super seniorního úvěru a dohoda o odpuštění závazku (Waiver Agreement)
 
New World Resources Plc ('NWR Plc') a New World Resources N. V. (dále jen 'NWR NV', a NWR Plc a NWR NV, společně se svými dceřinými společnostmi, (dále jen 'Skupina') dnes oznámila, že — ačkoli Skupina nadále pokračuje v jednáních s některými z klíčových zúčastněných stran, včetně vlády České republiky, ve vztahu k restrukturalizaci finančního zadluženosti Skupiny – nebylo dosaženo nezávazné dohody s českou vládou a na základě této skutečnosti skupina ad-hoc group a hlavní věřitelé skupiny ad-hoc group a akcionáři NWR Plc (dále jen “AHG”) nedali souhlas k prodloužení či zřeknutí se prvního milníku.

S ohledem na současný stav jednání, není jasné, zda může být dosaženo dohody ohledně plánu restrukturalizace dříve, než OKD vyčerpá všechny své dostupné zdroje financování a tedy, zda OKD může být povinna zahájit insolvenční řízení  v naprostém souladu s českými zákony.
 
SSCF Waiver – odpuštění závazku pro super seniorní úvěr
 
Jak již bylo dříve oznámeno, nezbytná většina věřitelů v rámci SSCF souhlasila dne 23. února 2016 o dočasném pozastavení závazku. Podmínky tohoto pozastavení a dočasného odpuštění závazku byly nastaveny do 31. července 2016, pokud by došlo ke splnění určitých milníků týkajících se postupu v jednáních a k dosažení dohody o restrukturalizaci Skupiny, a to: (a) nezávazných podmínek dohody pro implementaci restrukturalizačního plánu Skupiny s vládou České republiky dne nebo do dne 22. dubna 2016 (původně 31. března 2016, ale nedávno prodloužena po dohodě požadované většinou věřitelů dne 14. dubna 2016) (dále jen “první milník”); a (b) závazné dohodě týkající se restrukturalizace s českou vládou dne nebo do dne 30. dubna 2016.  
 
Nedošlo k zajištění závazné dohody s vládou České republiky a na základě této skutečnosti AHG nesouhlasí, že se vzdá či prodlouží datum prvního milníku.
 
V důsledku toho skončilo odpuštění závazku pro super seniorní dluh a došlo k porušení povinností podle určitých podmínek SSCF, což nadále trvá. Tento fakt následně aktivuje křížové nesplnění podmínek Skupinové exportní úvěrové agentury – záložní úvěrové linky (dále jen “úvěrová linka ECA”) a, pokud by buď věřitelé SSCF nebo věřitelé úvěrové linky ECA zesplatnili své dluhy, potenciální zesplatnění podle podmínek jiného finančního předlužení Skupiny (včetně zajištěných seniorních dluhopisů).
 
V důsledku nedodržení podmínek SSCF, nebude NWR již schopna financovat provoz OKD jako tzv. going koncern – fungující podnik – a OKD si bude muset plně financovat veškeré své závazky.
 
Od začátku prosince 2015 Skupina jedná se zainteresovanými stranami, včetně jednání s Českou republikou a AHG ohledně restrukturalizace závazků a o poskytnutí nezbytné dodatečné likvidity pro OKD. Tyto jednání stále pokračují.
 
Nicméně, vzhledem k současnému stavu těchto jednání, není jasné, zda může být dosaženo dohody ohledně plánu restrukturalizace dříve, než OKD vyčerpá všechny dostupné zdroje financování a tedy, zda OKD může být povinno zahájit insolvenční řízení.  
 
Stav jednání
 
Vládě byly dodány všechny relevantní informace týkající se Skupiny a OKD. Ke konci prosince 2015 zaslalo Ministerstvo průmyslu a obchodu písemnou žádost k dodání obsáhlých informací. Ty byly zaslány počátkem ledna a do požadované lhůty. Další požadavek vlády ohledně informací byl zpracován ihned po přijetí, včetně požadavku, který vzešel nedávno během jednání Skupiny a AHG s vládou dne 12. dubna.
 
Informace dávají jasnou představu: podle stávajících predikcí, v následujících týdnech bude OKD potřebovat externí finanční injekci, aby si udržela pozitivní hotovostní  zůstatek a byla schopna splnit své finanční závazky včetně výplat  zaměstnancům.
 
Vláda přesto zůstává nerozhodná – prakticky v rozhodnutí o insolvenci OKD.
 
Důsledkem toho je, že se AHG rozhodla neprodloužit waiver – odpuštění závazku, který byl poskytnut dne 23. února 2016. To znamená, že někteří členové Skupiny jsou v prodlení s placením svých finančních závazků – závazků, které jsou garantovány OKD.
 
Proto s ohledem na stávající likviditu OKD a její bezprostřední závazky, zaslaly představenstva všech společností NWR  - včetně OKD – vládě a AHG dopis, aby informovaly tyto strany, že pokud nedojde do 29. dubna 2016, do konce pracovního dne k:
 
(a)          dohodě podmínek restrukturalizace a/nebo nedojde k převedení včetně prodeje OKD vládě České republiky; a
 
(b)          OKD neobdrží jasné a dostatečné zajištění týkající se poskytnutí další budoucí likvidity pro OKD,  
 
členové představenstva OKD budou nuceni zvážit načasování pro podání insolvenčního návrhu za OKD v Ostravě tak, aby jednali plně v souladu s českými zákony.
 
 

 

 
 
 
 
zdroj: NWR