Jdi na obsah Jdi na menu
 


Od ledna do září 2014 byl zkontrolován každý sedmý nemocný v pracovní neschopnosti

8. 11. 2014

 

 

Od začátku letošního roku do konce září bylo provedeno téměř 130 tisíc kontrol dodržování režimu dočasně práceneschopného pojištěnce. Vzhledem k tomu, že za toto období bylo celorepublikově ukončeno přes 931 tisíc případů dočasné pracovní neschopnosti, byl zkontrolován každý sedmý práceneschopný pojištěnec v ČR. Pochybení při dodržování zákonem stanoveného režimu pracovníci okresních správ sociálního zabezpečení (OSSZ) odhalili u 2 433 osob na tzv. neschopence. V důsledku toho jim odňali nebo snížili nemocenské.


Lidé čerpající nemocenské jsou povinni sdělit ošetřujícímu lékaři platnou adresu místa pobytu v době dočasné pracovní neschopnosti. Místo musí být označené jmenovkou a musí mít funkční zvonek, aby byla kontrola možná. Vycházky povoluje ošetřující lékař v celkovém rozsahu max. 6 hodin denně (v jednom nebo více intervalech), a to v době od 7 h do 19 h. Ve výjimečných případech u vážně nemocných může ošetřující lékař povolit po předchozím písemném souhlasu OSSZ neomezenou dobu vycházek. Nemocní jsou povinni dodržovat dobu vycházek stanovenou lékařem, umožnit kontrolu dodržování režimu dočasně práceneschopného pojištěnce a poskytnout nezbytnou součinnost k provedení této kontroly.


Kontroly dodržování léčebného režimu provádějí pověření zaměstnanci OSSZ na základě vlastního výběru, z podnětu ošetřujícího lékaře nebo zaměstnavatele. Pověření zaměstnanci OSSZ mají povinnost prokázat se „průkazem kontrolora“ a do tzv. neschopenky zaznamenat údaje o kontrole. V případě, že dočasně práceneschopné při kontrole nezastihnou na uvedené adrese, písemným oznámením je vyzvou, aby kontaktovali OSSZ. Prokáže-li se, že k porušení skutečně došlo, zahájí OSSZ řízení, jehož výsledkem může být rozhodnutí o krácení nebo odnětí nemocenského. Záznam o kontrole při porušení režimu se zasílá dočasně práceneschopnému pojištěnci, ošetřujícímu lékaři a zaměstnavateli.

 

 

2014-11-08_063240.jpg

 

 

 

 

 

 

 

autor, zdroj: http://www.cssz.cz/