Jdi na obsah Jdi na menu
 


OKD: Startuje program Nová šichta

23. 10. 2014

 


nova-sichta_logo.jpgSpolečnost OKD oznámila, že ji ke konci roku opustí zhruba 300 lidí. Firma tak reaguje na náročnou situaci na černouhelném trhu, kde ceny zůstávají na velice nízké úrovni, ale také na klesající těžební profil, kdy se objem těžby bude v následujících letech podle všech předpokladů snižovat. Tomu je třeba přizpůsobit také počet zaměstnanců v OKD. Firma se snažila na odchodu domluvit především s lidmi v předdůchodovém věku, v úvahu brala také sociální situaci zaměstnanců a jejich pracovní výsledky.

 

 

Pomoc bývalým zaměstnancům


Protože firma vnímá nelehkou situaci odcházejících pracovníků v regionu s dlouhodobě vysokou nezaměstnaností, rozhodla se kromě odstupného nad rámec zákona, jak ho udává kolektivní smlouva, pomoci lidem s hledáním nového profesního uplatnění. Proto v těchto dnech zahájila program Nová šichta s podtitulem Dokážeme víc než těžit uhlí.


„Program je určen pro odcházející zaměstnance, kteří se zajímají o svou budoucnost a chtějí i po odchodu z OKD zabezpečit sebe i svou rodinu. Lidem opouštějícím OKD pomohou profesionálové z našeho týmu s hledáním nové práce nebo s rozjetím vlastního podnikání,“ říká manažerka Nové šichty Lucie Vávrová.


S nadací za prací


Nová šichta stojí na dvou základních pilířích. Ten s názvem S nadací za prací aktivně pomáhá lidem při hledání nového zaměstnání prostřednictvím série školení, přípravných pracovních pohovorů, rekvalifikačních kurzů, sociálně-psychologického poradenství nebo burzy práce. Ve spolupráci s regionální pobočkou úřadu práce a Svazem průmyslu a dopravy bude navíc projektový tým monitorovat trh práce v regionu a potřeby dalších firem, v nichž by mohli bývalí zaměstnanci OKD najít uplatnění. Do programu je aktuálně zapojeno několik desítek firem, které by mohly mít v budoucnu zájem o schopné, motivované a proškolené zaměstnance, aktivně se zapojila také agentura CzechInvest nebo ministerstvo práce a sociálních věcí.

 

Nebojte se podnikat


Druhý pilíř programu se zaměřuje na podporu bývalých zaměstnanců, kteří se rozhodnou postavit na vlastní nohy a založit živnost, nebo zahájit podnikání. Pilíř Podpora podnikání by měl začínajícím podnikatelům pomoci překonat překážky, ať už administrativního, finančního nebo právního charakteru, které by je mohly od podnikání zbytečně odradit.

 

Jak to funguje?


Do programu se mohou přihlásit všichni bývalí zaměstnanci OKD do půl roku od ukončení pracovního poměru v OKD. Přihlášky jsou k dispozici u členů týmu Nové šichty, veškeré další potřebné informace zaměstnanci dostanou také při výstupním pohovoru s personalisty OKD.

 

Veškeré informace o programu naleznete na webu www.novasichta.cz. Stejně jako vám je poskytnou členové týmu Nové šichty.

 

Tým OKD, Závod Důl Darkov, Stonavská 2179, Karviná – Doly, Lucie Vávrová: lucie.vavrova@okd.cz; Vanda Vojtková, vanda.vojtkova@okd.cz; Tým Nadace OKD „S nadací za prací“ Ostrava-Radvanice (HBZS), Lihovarská 10/1199, Ostrava, Michaela Kühtreiberová, kuhtreiberova@nadaceokd.cz; webové stránky www.novasichta.cz

 

 

 

ns.jpg


 

 

 

 

 

 

 

text: Marek Síbrt

zdroj: OKD.a.s.