Jdi na obsah Jdi na menu
 


Pozor na „telefonní šmejdy“!

11. 12. 2017

 

 

ČMKOS se v poslední době několikrát setkala s praktikou podvodných telefonátů různých katalogových firem. Proto vydala varování pro všechny funkcionáře, ale i zaměstnance odborových svazů a organizací, aby si na podobné praktiky dávali mimořádný pozor.


Ve varování mj. uvádí: „Typický scénář těchto telefonátů vypadá tak, že se v telefonu představí zástupce obchodní společnosti s tím, že volaný subjekt – právnická osoba, např. odborová organizace či svaz, má u ní nějakou smlouvu z minulosti a že nabízí obnovení závazku, resp. ověření stávajících údajů pro účely dalšího poskytování služby. Onou službou má být často zveřejnění údajů o dané právnické osobě v nějaké databázi. Volající se snaží navodit dojem, že se jedná pouze o administrativní úkon prodloužení služby, kterou již volaný delší dobu využívá. Na závěr hovoru je však volaný vyzván k tomu, aby pro účely nahrávky sdělil, že je skutečně osobou oprávněnou jednat za daný subjekt a že souhlasí s podmínkami dané služby. V případě kladné odpovědi volaného je pak organizaci doručena faktura na několikatisícové částky za údajné služby spočívající ve zveřejnění údajů v jakési soukromé databázi. Společnost se následně začne domáhat zaplacení faktury, a to i formou advokátních dopisů a vyhrožuje soudy.


Instruujte tedy prosím své zaměstnance a funkcionáře, aby v případě oslovení jakoukoliv obdobnou společností další pokračování telefonického hovoru odmítli a hovor ukončili. Pokud má být s odborovým svazem či organizací uzavřena smlouva, mělo by se tak vždy dít s vědomím statutárního orgánu a taková smlouva by měla být uzavřena v písemné podobě.

 

 

Na podobnou "fintu" narazilo už i Sdružení hornických odborů (SHO). To obdrželo email, ve kterém byla odborová organizace vyzvána k uhrazení částky více než 3000 Kč, za "internetovou prezentaci". Ta spočívala ve zveřejnění základních údajů o odborové organizaci v databázi firmy. Údaje přitom byly nesprávné (špatná adresa) a navíc úroveň "prezentace" zcela neodpovídala částce, kterou firma poptávala.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zdroj: článek vyšel v časopise Kovák

upravil IVZ