Jdi na obsah Jdi na menu
 


Pracovní smlouva i dohoda o provedení práce u jednoho zaměstnavatele

27. 1. 2016

 

 

Zákoník práce umožňuje zaměstnanci vykonávat práci pro zaměstnavatele nejen v jednom, ale i v dalším pracovním poměru nebo na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr.  Takto může zaměstnanec odpracovat maximálně 300 hodin ročně.
 
Jediným omezením souběžného výkonu prací u jednoho zaměstnavatele je, aby byly jiného druhu než práce vykonávaná v původním pracovním poměru.
 
To zamezuje obcházení  zákoníku práce o pracovní době, době odpočinku a práci přesčas, k němuž by při výkonu práce stejného druhu v dalším pracovněprávním vztahu mohlo docházet.
 
Práci jiného druhu je takovou práci, která se liší od práce, kterou zaměstnanec vykonává v původním pracovním poměru.
 
Např. číšník v Restauraci Astra nemůže mít dohodu o pracovní činnosti na „obsluhu hostů na zahrádce“  u této restaurace.
 
Tyto práce nemohou být jen doplněním stávající pracovní náplně zaměstnance, která mu už vyplývá ze sjednaného druhu práce, tedy nemohou s ní bezprostředně souviset,  být jí podmíněny a  být konány v době, kdy mají být konány činnosti z prvního pracovního poměru.
 
 
Pokud by tomu tak bylo, zaměstnavatel obchází zákon a taková smlouva by byla neplatná!
 
 
NEVÝHODY DOHODY O PROVEDENÍ PRÁCE:
 
1.      Nevzniká nárok na podporu v nezaměstnanosti
2.      Nezapočítává se pro důchod
3.      Nevzniká nárok na odstupné
4.      Nevztahují se na ni příplatky vyplývající ze ZP
 
Jednostranně může být dohoda o provedení práce zrušena z jakéhokoliv důvodu nebo bez uvedení důvodu s 15denní výpovědní dobou, která začíná dnem, v němž byla výpověď doručena druhé smluvní straně.
 
Odměna nesmí být nižší než minimální mzda (58,70 Kč/hod.) a při výdělku do 10 000 měsíčně se platí jen 15% daň. Zaměstnanec  ani zaměstnavatel neplatí zdravotní a sociální pojištění.
 
Odměna z dohody o provedení práce také podléhá exekučním srážkám a rovněž se zahrnuje  do posuzovaných příjmů pro účely soc. dávek.