Jdi na obsah Jdi na menu
 


Predikce vývoje českého ocelářského průmyslu na období 2014 - 2017

13. 6. 2014

 

Ocelářský průmysl v ČR a prakticky i v celé Evropě stále prochází obdobím zkoušky životaschopnosti.

Ministerstvo průmyslu a obchodu spolu s Odvětvovým svazem hutnictví železa zorganizovalo seminář k predikci vývoje českého ocelářského průmyslu, který se konal 11. června 2014. Jednání řídil předseda president Odvětvového svazu hutnictví železa a generální ředitel a předseda představenstva Třineckých železáren Jan Czudek.


Ocelářský průmysl v ČR a prakticky i v celé Evropě stále prochází obdobím zkoušky životaschopnosti. Proto Odvětvový svaz hutnictví železa inicioval setkání odborníků z ocelářství, z oblasti životního prostředí, z oborů které jsou součástí hodnotového řetězce ocelářství. Iniciativu přivítal a podpořil také Svaz průmyslu a dopravy, OS KOVO a europoslanec Evžen Tošenovský. Jak národní ocelářské svazy, tak Ocelářská federace pro Evropu — Eurofer, ale i celosvětově působící institut (federace) worldsteel se intenzivně současnou situací zabývají, organizují šetření, zpracovávají analýzy a. organizují společné postupy.


Pro ocelářství je nezbytné respektovat některé skutečnosti, které se ve vývoji ocelářské produkce v ČR jednoznačně ukazují:


ocelářství je materiálově i energeticky nadprůměrně náročné odvětví, hutní výrobu provází výrazné "ekologické souvislosti"

geografická pozice ČR má pro ocelářství řadu nevýhod (dostupnost surovin, dopravní cesty, "okruh" možného vývozu produkce)


ocelářství je v podstatě koncentrováno do jediného regionu (MS kraj)


Zcela zásadním se pro ocelářství (ale to se týká i průmyslu jako celku) ukazuje vytvoření rovnocenných podmínek, a to zejména v oblastech:


ekologie (ekologická legislativa); snižování emisí; podpora realizaci projektů s pozitivním vlivem na ekologii;
dostupnosti surovin a energií, bránit dalšímu zvyšování již dnes neúměrných cen vstupů;
zvýšení využití recyklací jako zdroje vstupů pro ocelářskou výrobu;
zintenzivnit přípravu a realizaci projektů výzkumu, vývoje a inovací, využití zdrojů z evropských fondů a prostřednictvím operačních programů.
Ze semináře vyplynulo, že je nezbytné sledovat a naplňovat cesty a opatření v dokumentu Evropské komise "Steel Action Plan" a názory obsažené v kampani "Manifesto 2014—2018", jak byly přijaty Euroferem (Evropská ocelářská asociace) a naléhavě sděleny EU, Evropskému parlamentu, EK a národním vládám.
"Predikce" ukazuje, že další úspěšný vývoj ocelářství vyžaduje věnovat extrémní pozornost problematice ekologie a energetických vstupů. V některých aspektech by mohlo jít o samotnou existenci ocelářského průmyslu v ČR.
Vyšší investice a energetická politika jsou nezbytné pro obnovu a recyklování oceli a dalších bazických kovů v celé Evropské unii jako důležitého zdroje sekundárních surovin. Opět se vynořuje napětí v obchodu, nadbytečnost kapacit ocelářství je zřejmá, pro EU je východiskem orientace na výrobkovou skladbu s vyšší přidanou hodnotou, vyšší koncentrace na financování výzkumu a vývoje i cestami společných programů (např.: Výzkumný fond pro uhlí a ocel) a spolupráce charakteru technologického partnerství s odběrateli (pro které inovace hutní produkce přináší ekonomické i ekologické efekty).


V návaznosti na konání semináře proběhlo dne 12. června 2014 přijetí generálních ředitelů největších hutních společností České republiky, včetně výkonného ředitele asociace Hutnictví železa u náměstka ministra pro průmysl a energetiku Pavla Šolce. Zde byly diskutovány jak výstupy semináře, tak další aspekty budoucnosti ocelářského průmyslu se zaměřením na hlavní úkoly pro období let 2014 — 2017:


nepřipustit uplatnění takové ekologické legislativy, která by přinesla ohrožení životaschopnosti a nerovné podmínky v odvětví


realizovat investice, které budou odstraňovat nepříznivé vlivy na životní prostředí


podporovat projekty výzkumu, vývoje a inovací a jejich realizaci


vytvářet pracovní příležitosti a zvyšovat odbornost technického a řemeslného vzdělávání


racionálně řešit sociálně zaměstnanecké otázky

 

 

zdroj:www.mpo.cz