Jdi na obsah Jdi na menu
 


Premiér Sobotka na sněmu ČMKOS

25. 5. 2016

 

 

Premiér poděkoval odborům za konstruktivní jednání i za kritiku
Premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) na včerejším sněmu Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS) předsedům základních odborových organizací řekl, že ministerstvo práce a sociálních věcí připraví a předloží vládě návrh, podle něhož by už od ledna vzrostla minimální mzda ze současných 9900 na 11 000 korun. Odbory by akceptovaly růst minimální mzdy až o 1600 korun.


O růstu minimální mzdy rozhoduje vláda. Ta se v koaliční dohodě zavázala, že bude nejnižší výdělek zvedat po projednání v tripartitě až k hranici 40 procent průměrné mzdy. Ta letos dosáhla 28 152 korun, dvěma pětinám tak odpovídá 11 261 korun.


Na druhou stranu zaměstnavatelé vyžadují pro zvyšování minimální mzdy jasná pravidla, aby firmy předem věděly, jaký bude růst a náklady. Podle Svazu průmyslu a dopravy by se nejnižší výdělek měl navázat na vývoj průměrné mzdy, HDP a cen.


Podle analýzy, kterou si nechala loni vypracovat Asociace samostatných odborů, rostou při

img_5792_th.jpg

 zvyšování minimální mzdy nejrychleji právě nejnižší tarifní stupně. Naopak vyšší výdělky pro kvalifikované síly se zvedají pomaleji. Mzdové rozdíly mezi odbornými a nekvalifikovanými pracovníky se tak snižují. Někteří zaměstnanci to podle analýzy vnímají jako nespravedlnost, což může vést k poklesu jejich produktivity a tím ke snížení výkonnosti celé firmy.


Vedle minimální mzdy jednali odboráři s premiérem Sobotkou i o platech zdravotníků. Podle premiéra vláda plánuje o zvýšení výdělků v nemocnicích uzavřít s kraji memorandum. Chce tak zajistit, aby desetiprocentní růst tarifů měli od ledna i zdravotníci v krajských zařízeních a ne pouze ve státních nemocnicích.


„Nemůžeme v tuto chvíli ostatním zaměstnavatelům, to je krajům a soukromým společnostem, nařizovat, aby mzdy zvýšili taky. Nemáme dostatek hlasů, které by mohly tuto změnu prosadit,“ uvedl Sobotka.
Zaměstnanci z krajských nemocnic si stěžují, že se jim peníze ze výšených tarifů nepromítnou v platech.


Letos se tarifní platy ve státních nemocnicích zvedly o pět procent. Stejně se přidávalo i loni. Od ledna mají lékaři, sestry a ostatní zdravotníci slíbeno zvýšení tarifů o deset procent.
Premiér Sobotka ve svém vystoupení na sněmu poděkoval odborářům i za kritiku, kterou považuje za konstruktivní. Vnímá ji i jako zpětnou vazbu a cenné informace o tom, co se ve firmách a úřadech děje. Sám je od doby, kdy byl mistrem financí členem odborů a podporoval i ustavení odborové organizace na Úřadu vlády ČR.


Předseda ČMKOS Josef Středula ocenil a zároveň poděkoval premiérovi i jeho vládě za to, že se zasloužila o takovou úroveň sociálního dialogu, která tady nikdy před tím nebyla.

 

 

 

Projev předsedy vlády Bohuslava Sobotky na sněmu ČMKOS:


Dámy a pánové,

dobrý den, velmi rád jsem přijal pozvání pana předsedy Středuly, abych mohl přijet na váš sněm a mohl vás přímo oslovit. Chci potvrdit, že stojím v čele vlády, která naštěstí odbory chápe jako plnohodnotného partnera v rámci sociálního dialogu. Já chci, aby to tak zůstalo v následujících měsících a samozřejmě lidé v této zemi rozhodnou, jestli to tak zůstane i pro příští volební období.

 

Před dvěma lety jsem před vámi slíbil, že sociální dialog nebudeme brát jako jednosměrný kanál, ve kterém vláda vysvětluje své moudré kroky, ale že ho budeme brát jako nástroj zpětné vazby, jako debatu, která je plnohodnotná, kde se vzájemně posloucháme, kde je možné vznést argumenty a kde koneckonců jedna ze stran může také dospět k názoru, že po začátku neviděla vše úplně správně a že může převzít také argumenty druhé strany. Tedy nikoli dialog slepých, hluchých a němých, ale dialog těch, kdo jsou připraveni se vzájemně poslouchat.

 

Platí, že se zaměstnanci i zaměstnavateli konzultujeme hospodářské priority i evropská témata. Na řadě bilaterárních jednání jsem se také osobně zabýval problémy, na které zástupci odborů upozornili, jako je například situace ve zdravotnictví či otázka mezd řidičů autobusů ve veřejné dopravě.

 

Jaké jsou tedy výsledky této více než dvou let naší společné práce?
Jsem rád, že se nám především podařilo obrátit trend hospodářského vývoje v České republice, protože ještě před několika málo lety jsme byli v situaci, kdy hospodářství škrtila často uměle přiživovaná krize. Základní parametry výdajů a příjmů státu byly nastaveny tak, aby stát a veřejné služby dlouhodobě oslabovaly a aby se ekonomická zátěž přenášela na běžné občany a na domácnosti. Myslím, že všichni víme, proč to tak bylo – protože platí, že slabé veřejné služby jsou tou nejlepší kořistí privatizace. Nejlepší šance, jak si připravit prostor pro privatizaci toho, co ještě zůstalo ve státních rukou, co ještě zůstalo krajské či obecní, je nedat na to peníze, vyhladovět to – pak můžete tvrdit, že to vlastně nefunguje, že to je černá díra, že odsud lidé odchází, ale na začátku je fakt, že přiškrtíte kohoutky, že prostě uzavřete přívod finančních zdrojů a veřejné služby přestanou fungovat. A nakonec jsou nespokojeni i občané, pro které by veřejné služby měly fungovat, prostě proto, že kvalita už se nedá zaručit. Proto je strašně důležité, abychom k veřejným službám přistupovali jinak, než tomu bylo za pravicových vlád.

 

Jsem rád, že jsme změnili rozpočtovou politiku, že jsme zabránili tomu, aby se negativní trendy ve vývoji naší ekonomiky prohlubovaly. Přijali jsme i řadu sociálních opatření – bylo to na místě, už jsme o tom mluvili před volbami, koaliční strany to měly ve svých volebních programech a jsem rád, že jsme velkou část věcí, které jsme občanům slíbili, za dva roky dokázali dotáhnout až do podoby zákonů přijatých v parlamentu.

 

Zrušili jsme poplatky ve zdravotnictví, zrušili jsme druhý pilíř v rámci důchodové reformy a jsem rád také, že už začínáme přistupovat i k dalším změnám, které se týkají důchodového systému. Obnovili jsme také fungování úřadů práce a obnovili jsme proinvestiční aktivity státu, položili jsme velký důraz na čerpání evropských fondů.

 

Když jsem byl před dvěma lety na sněmu, říkal jsem, že potřebujeme pomoct šesti set tisícům nezaměstnaným. Dnes je nezaměstnaných o 160 tisíc méně. Máme tady v České republice nejnižší nezaměstnanost v celé Evropské unii. Máme prakticky trojnásobek volných pracovních míst, než zde bylo před dvěma lety – dnes se vykazuje, že v naší zemi je zhruba 120 tisíc neobsazených pracovních pozic.

 

Jsem také rád, že jsme se začali chovat jinak k lidem, kteří už mají svoji ekonomickou aktivitu většinou za sebou, mám na mysli seniory. Teď se v naší zemi vedla ostrá debata o tom, jak valorizovat penze – po tom, co se stalo na jaře letošního roku, protože podle stávajících schémat vláda nemohla zvýšit penze více než o 40 Kč. Jsem rád, že se nám nakonec podařilo v parlamentu prosadit změnu, že se bude už valorizovat jinak a že vláda bude mít konečně manévrovací prostor, aby mohla meziročně zvýšit penze až o 2,7% a že už nebude svázána tím předcházejícím zákonem, který prosadily pravicové vlády.

 

Už tady pan předseda Středula mluvil o minimální mzdě – to je velký a zásadní úkol. My jsme tady měli vlády, které se chlubily tím, že nezvýšily minimální mzdu ani o korunu. Každý rok se sešly a řekly, že minimální mzda zůstane stejná. Každý rok se tak prohlubovala propast mezi tím, co dostávali lidé, kteří byli na sociálních dávkách a mezi tím, co jste si mohli vydělat, pokud jste přijali tu nejhůře placenou práci za minimální mzdu. Já jsem rád, že to je jinak – za dva roky 1 400 Kč hrubého zvýšení minimální mzdy. Teď je 9 900, já jsem se snažil koaliční partnery přesvědčit, aby to bylo alespoň 10 000, nepovedlo se, teď máme další možnost. Budeme jednat, já jsem požádal paní ministryni Marksovou, aby předložila do vlády návrh na to, aby se minimální mzda zvýšila na 11 000 hrubého od 1. ledna příštího roku a budeme se snažit přesvědčit naše koaliční partnery, aby s tímto vyjádřili souhlas. Těch 8 hlasů sociálně demokratických ministrů je jistých, ale koalice musí fungovat tak, že se dohodneme, nemůžeme se ve vládě přehlasovávat, nejlepší je, pokud najdeme shodu a vláda je schopná fungovat jako celek. Takže návrh bude na stole, je to návrh Ministerstva práce a sociálních věcí a budeme o něm jednat.

 

Totéž se týká platů ve veřejné sféře. Jsem rád, že jsme dva roky po sobě dokázali zajistit reálný růst platů ve veřejném sektoru, že platy učitelů, zdravotníků, policistů, hasičů rostly rychleji než inflace v posledních dvou letech.

 

Po deseti letech jsme také konečně zvýšili příspěvek na péči pro lidi, kteří jsou odkázáni na pomoc jiných.

 

Ekonomika je v dobrém stavu, máme vzácnou situaci silné makroekonomické rovnováhy. Podařilo se otevřít dveře exportu, i díky ekonomické diplomacii vlády.

 

V tuto chvíli Česká republika ekonomicky roste. Je ale důležité, abychom pokračovali v tom, co už jsme začali – to znamená, abychom posilovali prvky solidarity tak, aby z hospodářského růstu, který kolem sebe vidíme, profitovali spravedlivě všichni. A to je také úloha odborů – pomáhat k tomu, aby z hospodářského růstu rostla životní úroveň pokud možno většině občanů.

 

Ukazuje se, že neplatí pravicová doktrína, podle které je jedinou a správnou prevencí hospodářské recese plošné škrtání veřejných výdajů. Naopak. Myslím, že hospodářská politika naší vlády už dva roky ukazuje, že cestou k růstu a prosperitě je investiční politika a také rozumná sociální politika. Že sociální politika není utrácení peněz, ale investice do lidí, do jejich potenciálu a také investice do stability společnosti. Že politika, která podporuje motivaci pracovat, může vést ke snížení nezaměstnanosti, že podpora spotřeby domácností a kvalitních veřejných služeb může vést k hospodářskému rozvoji.

 

Vloni česká ekonomika rostla o více než 4%. Ale stejně tak jsme vloni dosáhli nejnižšího schodku veřejných rozpočtů v historii. Od roku 1995, kdy se vedou věrohodné statistiky, tak vloni Česká republika měla nejnižší schodek veřejných financí. Dobrá zpráva je, že se dařilo zvedat příjmy domácností.

 

Ale myslím si, že máme na víc. Že to není jen o tom, abychom napravovali to, k čemu došlo v hospodářské krizi, a jenom napravovali chyby, ke kterým došlo během předcházejících pravicových vlád. Snažím se tedy, abychom ve vládě dali jasný a srozumitelný signál – že v době růstu je čas přidat na mzdách a platech. Právě proto, aby hospodářský růst pocítili spravedlivě všichni. Proto chceme zvýšit minimální mzdu. Proto chceme, aby rostly platy ve veřejném sektoru. Víte, že ve vládě navrhuji, aby se o 10% zvýšily tarify lidí, kteří pracují ve zdravotnictví a stejně tak, aby se zvýšily platy lidí, kteří pracují ve školství. Pro všechny ostatní zaměstnance veřejného sektoru navrhuji růst mezd o 5%. Myslím, že máme systémový dluh v celé řadě veřejných služeb a stejně tak máme povinnost zabránit tomu, aby tyto veřejné služby pod záminkou jejich nedostatečného fungování a financování byly ohroženy privatizací.

 

Chci poděkovat zaměstnancům a zaměstnankyním speciálně v části veřejného sektoru, protože vy dokážete udržet zdravotnictví a školství v chodu, zejména díky tomu, že u naprosté většiny zaměstnanců a zaměstnankyň tady neustále převažuje dobrá vůle pracovat ve veřejném zájmu, protože to často vnímají jako svůj závazek a povinnost. Ale já myslím, že není možné, aby i tato vláda, a další vláda a po ní zase další vláda, spoléhaly jenom na to, že ti lidé se takto budou chovat věčně. Je důležité, abychom napravili otázku odměňování zaměstnanců ve veřejných službách.

 

Ale jde také o další záležitosti, kde zatím se nepodařilo v rámci koalice najít shodu. Chci tady zmínit otázku prvních tří dnů nemoci. Nejsou to jednoduchá jednání, která vedeme se zaměstnavateli. Myslím, že jsou ve hře dvě varianty. Jednak je to varianta obnovení výplaty nemocenské v prvních třech dnech nemoci. Pak je to varianta zavedení povinného počtu takzvaných dnů na nemoc. Myslím, že bychom měli dosáhnout ještě v rámci tohoto volebního období elementární dohody mezi sociálními partnery a v rámci vládní koalice, abychom situaci v oblasti výplaty nemocenské zlepšili.

 

Stejně tak je potřeba novelizovat zákoník práce. My jsme teď uprostřed jeho projednávání v tripartitě, projednávání muselo být přerušeno na základě požadavku zaměstnavatelů. Chci říci, že základním východiskem, se kterým budu přistupovat k novelizaci zákoníků práce, je, že zákoník práce musí zlepšit podmínky pro zaměstnance na pracovním trhu. Zlepšit, ne je zhoršit. To znamená, že nepředložíme do parlamentu nic, co by znamenalo zhoršení podmínek pro zaměstnance. Taky platí, že musíme dotáhnout do konce přísnější regulaci agenturního zaměstnání, myslím, že dnes je to aktuálnější, než to bylo kdykoliv dříve.

 

Poslední věc, která se týká úkolů, které zatím jsou před námi – vrátit zaměstnance do dozorčích rad akciových společností. Když se schvaloval nový občanský zákoník, který jsme nepodporovali, když jsme byli v opozici, tak jeden z jeho důsledků je, že zmizela povinnost třetinového zastoupení zástupců zaměstnanců v dozorčích radách akciových firem. Dnes je však v parlamentu díky poslanecké iniciativě novela, my se ji snažíme prosadit, já doufám, že se to povede a že by se zaměstnanci do dozorčích rad měli obligatorně vrátit.

 

Dámy a pánové,

my dnes vedeme debatu uvnitř vládní koalice, jakým způsobem nastavíme rozpočtové priority pro nadcházející období. Ta diskuse v žádné vládě, v žádné době, ani v době hospodářského růstu, není úplně jednoduchá. Ale my máme povinnost zasadit se o hlavní priority – postarat se o to, aby růst ekonomiky pokračoval, abychom měli stabilní a kvalitní veřejné služby, dobře zaplacené zaměstnance, kteří ve veřejných službách působí, postarat se o to, abychom řešili regionální problémy, už tady bylo zmíněno OKD, vláda musí být aktivní při řešení situace v jednotlivých regionech, protože máme sice krásná celostátní čísla nezaměstnanosti, ale máme také Mostecko, Karvinsko, regiony, kde zatím nezaměstnanost je příliš vysoká. Tohle musí být priorita vlády i do příštího období.

 

A nesmíme rezignovat na to – a tady si vážím podpory odborů a chci za to poděkovat – abychom účinněji mobilizovali příjmy státu. Systém elektronické evidence tržeb – pevně věřím, že do konce letošního roku začne fungovat jeho první etapa. Kontrolní hlášení DPH, omezování daňových úniků do daňových rájů, omezování nelegálních obchodů, celních podvodů, prosazení zákona o prokazování původu majetku, který zatím brzdí pravicová opozice ve sněmovně – všechna tato opatření musí naše vláda dokončit a zavést do praxe a jsem přesvědčen, že přinesou praktické pozitivní výsledky z hlediska toho, že budeme schopni lépe vybírat daně.

 

Je potřeba říci, že toto nejsou žádné experimenty, na rozdíl od toho, co jsme zažívali v minulých letech, kdy se tady experimentovalo na lidech, tak toto jsou věci, které jsou vyzkoušené, fungují v řadě dalších zemí Evropské unie a pomáhají tam omezovat daňové úniky a má to reálné výsledky. Včera se hodně mluvilo o Rakousku. Rakousko je mimo jiné země, která zavádí registrační pokladny. Slibují si od toho výrazné zvýšení příjmů rakouských veřejných rozpočtů. Od 1. ledna příštího roku už budou povinné v Rakousku všude registrační pokladny. Rozhodně to není jenom Česká republika, jak říká pravice, ale je to trend, který je v celé Evropě – zabránit krácení hotovostních tržeb.

 

Jsem připraven k další spolupráci, chci poděkovat za debatu, kterou vedeme v tripartitě, za to, jak tripartita v poslední době funguje, je to skutečně věcné, není tam demagogie ani populismus, ale je tam snaha popisovat reálné problémy reálných lidí, věci, se kterými se odbory setkávají.

 

Chci také poděkovat za upozornění, že velmi často jsou to odbory, které jako první přichází se špatnými zprávami. Není jednoduché přicházet se špatnými zprávami, ten kdo to dělá nejméně rád, je státní aparát, takže kdybych spoléhal jenom na státní aparát, tak se nikdy nic nedozvím. Jsem rád, že jsou tady odbory, protože tohle je komunikační kanál, kterému mohu jako předseda vlády důvěřovat a kterým se ke mně dostávají i špatné zprávy. A to je pro rychlost a správnost rozhodování strašně důležité.

 

A úplně poslední věc, kterou jsem si nechal na konec. Chci vašim prostřednictvím i vám poděkovat za práci v odborech. Protože dnes dělat něco pro druhé není jednoduchá věc. A to se týká jak odborů, tak práce v politické straně. Ta každodenní práce, vytrvalý boj za lepší podmínky zaměstnanců – ono je to často únavné, vyčerpávající, nevděčné, protože pro lidi něco uděláte a oni na to velmi rychle zapomenou, to se prostě v realitě stává. Chci říci, že si vážím všech lidí, kteří jsou ochotni tohle stále znovu a znovu v odborech podstupovat. Protože tohle je práce, která je tvrdá, není ve světle reflektorů, ale je nesmírně užitečná pro sociální soudržnost a stabilitu naší společnosti. Takže mi dovolte na závěr vám za tohle poděkovat, za to, že jste advokáty každodenních starostí zaměstnanců, že se jim snažíte pomáhat tak, aby se problémy řešily pokud možno smírnou cestou a nemuselo dojít k sociálním konfliktům v naší zemi. Jeden z důvodů, proč jsme úspěšní a konkurenceschopní je, že u nás máme fungující sociální dialog. Doufám, že k tomu bude pomáhat i v budoucnosti a jsem připraven jako předseda vlády tomu pomoci také. Děkuji.

 

img_5888_th.jpg

Premiér Sobotka na tiskové konferenci ocenil přístup odborů k sociálnímu dialogu a seznámil novináře s nejbližšími záměry vlády

 

 

 

 

 

 

autor, foto: Petr Kolev

zdroj:www.e-sondy.cz, vlada.cz.