Jdi na obsah Jdi na menu
 


Průmysl - květen 2015

8. 7. 2015

 

 

Průmyslová produkce v květnu meziročně vzrostla reálně o 2,0 %, po očištění od vlivu počtu pracovních dnů vzrostla o 4,6 %. Ve srovnání s předchozím měsícem byla po vyloučení sezónních vlivů nižší o 0,5 %. Hodnota nových zakázek meziročně vzrostla o 1,4 %.

 

Průmyslová produkce v květnu 2015 meziročně reálně vzrostla o 2,0 po očištění od vlivu počtu pracovních dnů vzrostla o 4,6 %. Květen 2015 měl ve srovnání se stejným měsícem předchozího roku o 1 pracovní den méně. Po očištění od sezónních vlivů (včetně vlivu počtu pracovních dnů) byla průmyslová produkce meziměsíčně nižší o 0,5 %. K meziročnímu růstu průmyslové produkce nejvíce přispěla odvětví výroba motorových vozidel, přívěsů a návěsů (příspěvek +1,5 procentního bodu, růst o 9,2 %), výroba elektrických zařízení (příspěvek +0,5 p.b., růst o 6,7 %) a výroba pryžových a plastových výrobků (příspěvek +0,5 p.b., růst o 6,6 %). Průmyslová produkce klesla v odvětvích výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu (příspěvek -0,5 p.b., pokles o 4,4 %), výroba strojů a zařízení (příspěvek -0,4 p.b., pokles o 4,3 %) a těžba a dobývání (příspěvek -0,2 p.b., pokles o 6,2 %).

 

Tržby z průmyslové činnosti v běžných cenách v květnu 2015 meziročně vzrostly o 1,3 %. Tržby z přímého vývozu průmyslových podniků se zvýšily v běžných cenách o 3,9 %. Domácí tržby, které zahrnují i nepřímý vývoz prostřednictvím neprůmyslových podniků, v běžných cenách klesly o 1,9 %.

 

Hodnota nových zakázek v květnu 2015 ve vybraných odvětvích meziročně vzrostla o 1,4 %. Nové zakázky ze zahraničí se snížily o 3,4 %, zatímco tuzemské nové zakázky vzrostly o 11,3 %. K meziročnímu růstu nových zakázek celkem nejvíce přispěla odvětví výroba strojů a zařízení (příspěvek +1,0 procentního bodu, růst o 8,5 %), výroba elektrických zařízení (příspěvek +0,9 p.b., růst o 9,0 %) a výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků (příspěvek +0,6 p.b., růst o 4,4 %). Nové zakázky klesly v odvětvích výroba základních kovů, hutní zpracování kovů; slévárenství (příspěvek -0,7 p.b., pokles o 10,1 %), výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení (příspěvek -0,4 p.b., pokles o 4,8 %) a výroba motorových vozidel, přívěsů a návěsů (příspěvek -0,4 p.b., pokles o 1,0 %).

 

Průměrný evidenční počet zaměstnanců*) v podnicích s 50 a více zaměstnanci v průmyslu se v květnu 2015 meziročně zvýšil o 3,3 %. Průměrná hrubá měsíční nominální mzda těchto zaměstnanců v květnu 2015 meziročně vzrostla o 1,3 % a činila 29 244 Kč.

 

Podle údajů zveřejněných Eurostatem průmyslová produkce v dubnu 2015 v EU28 meziročně vzrostla po očištění od vlivu počtu pracovních dnů o 1,2 %. Podle předběžného harmonogramu údaje za květen 2015 Eurostat zveřejní 14. 7. 2015 v 11.00 h.

 

 

Poznámky:
*) Ukazatel evidenčního počtu zaměstnanců nezahrnuje osoby pracující na dohody o provedení práce a o pracovní činnosti, pracující majitele podniků a spolupracující členy domácnosti, kteří nejsou v zaměstnaneckém poměru. Do údaje o evidenčním počtu zaměstnanců v průmyslu nejsou rovněž zahrnuti zaměstnanci agentur, kteří jsou v zaměstnaneckém poměru v odvětví služeb (CZ-NACE 78.2).

V důsledku organizačních změn, které k 1. 5. 2015 proběhly ve významných podnicích zabývajících se rafinérským zpracováním ropy, není možné z důvodu ochrany individuálních dat publikovat údaje za oddíl CZ-NACE 19.

 

 

 

 

 

 

autor, zdroj: www.czso.cz