Jdi na obsah Jdi na menu
 


Skupina Arca Capital se domáhá prověření, zda společnost OKD nejednala v rozporu s péčí řádného hospodáře

14. 10. 2016

 

 Arca Capital dnes vydala tiskovou zprávu, kterou  přinášíme v plném znění:

 

Skupina Arca Capital, věřitel společnosti OKD, požaduje ze strany věřitelského výboru OKD podle ust. § 58 zákona č. 182/2006 Sb., zákona o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) zajištění náležité ochrany společného zájmu věřitelů společnosti OKD. Se záměrem naplnění účelu insolvenčního řízení a dosažení co nejvyššího uspokojení věřitelů společnosti OKD, proto žádá členy věřitelského výboru OKD o náležitý dohled nad pokračující podnikatelskou činností OKD. Zároveň se dle zákona domáhá prověření, zda statutární orgány společnosti OKD při hospodaření v minulých letech nejednaly v rozporu s péčí řádného hospodáře.

 

V souvislosti s prověřením hospodaření společnosti OKD v minulých letech požaduje Arca ze strany věřitelského výboru iniciaci vyžádání dokumentů týkajících se hospodaření společnosti za účelem narovnání případné náhrady škody, která mohla v případě nestandartních rozhodnutí zástupců společnosti OKD jejím věřitelům vzniknout. Prošetřením kroků managementu OKD lze rozhodnout, zda jejich vlivem nedošlo ke zhoršení ekonomické situace společnosti OKD, a zároveň tyto informace mohou využít věřitelé v rámci procesu schválení co nejefektivnějšího reorganizačního plánu společnosti.

 

Skupina Arca Capital považuje ze strany věřitelského výboru OKD za nezbytné iniciovat předložení následujících dokumentů:

 

1. Přehled externího financování společnosti OKD od 1.1.2006 do současnosti v rozsahu převyšujícím v každém jednotlivém případě 10 miliónů Kč

2. Přehled majetku zcizeného ze strany společnosti OKD nebo subjektů, které OKD přímo nebo nepřímo vlastnila, od 1.1.2006 do současnosti

3. Přehled dodavatelských smluv, v nichž je OKD prodávajícím, kde hodnota dodávek uhlí za kalendářní rok v jakémkoliv jednotlivém roce od 1.1.2006 do současnosti

4. Přehled tvoření a čerpání rezervy dle § 31 horního zákona (zákona č. 44/1988 Sb.) v jednotlivých letech od 31.12.2006 do současnosti

5. Přehled odběratelských smluv, v nichž je OKD kupujícím, kde hodnota dodávek či služeb za kalendářní rok v jednotlivém roce od 1.1.2006 do současnosti přesáhla souhrnnou cenu 2 miliony Kč

6. Zápisy z jednání představenstva, které se týkají rozhodování o vyplácení dividend, včetně podkladů k těmto rozhodnutím

7. Zápisy z představenstva, které se týkají rozhodnutí o uzavření smluv o úvěrech, a dále zápisy z představenstva, které se týkají přefinancováni těchto úvěrů na vnitroskupinový úvěr, včetně podkladů pro tato rozhodnutí.

 

 

 

 

 

zdroj: Arca Capital