Jdi na obsah Jdi na menu
 


Tripartita projednala dopravu, regionální školství a odměňování ve veřejných službách

19. 5. 2016

 

 

Na Úřadu vlády zasedla ve středu 18. května 2016 Rada hospodářské a sociální dohody ČR. Hlavními tématy jednání bylo odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě, dopravní agenda a reforma financování regionálního školství. Novelizace zákoníku práce byla rozjednána a debata bude pokračovat na příští schůzi tripartity dne 6. června 2016.

 

Dopravní agenda

Jednání se věnovalo otázce výstavby dopravní infrastruktury a otázce posudků EIA. Dalšími tématy bylo dědictví z minulosti – neřešení povodňových škod z roku 2013 ve veřejných přístavech a návazné infrastruktuře a evropsky významné lokality a jejich dopad na výstavbu plavebního stupně Děčín a plavebního stupně Přelouč II.

 

Rovněž byla řešena problematika nákupu železničních kolejových vozidel. Zároveň byly podány informace o záměru vybudování vysokorychlostní trati z Prahy do Drážďan. Součástí jednání bylo i řešení mzdových, pracovních a sociálních podmínek zaměstnanců zajišťujících dopravní obslužnost v závazku veřejné služby.

 

Reforma financování regionálního školství

Připravovaná vládní reforma se soustřeďuje na oblast financování škol a školských zařízení zřizovaných kraji, obcemi a svazky obcí. Návrh řeší objektivní rozdíly vzdělávacích soustav v jednotlivých krajích, odstraňuje rozdílné financování stejných oborů vzdělání, dále pak nerovnosti v odměňování zaměstnanců, či negativní dopady snížení počtu žáků.

 

Dosavadní systém se vyznačuje velkými rozdíly ve výši krajských normativů, tj. rozdílů ve výši „státní“ finanční podpory na vzdělávání žáka ve stejném oboru vzdělání, mezi jednotlivými kraji. Navržené řešení je v souladu s klíčovými doporučeními OECD pro Českou republiku, jako je například přenesení odpovědnosti za financování mateřských a základních škol na stát.

 

Odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě

Předmětem jednání byla diskuze o změnách v systému platových tabulek zaměstnanců ve veřejných službách a správě a návrhy na navýšení platových tarifů. U státních zaměstnanců je cílem vlády, aby systém odměňování podporoval personální stabilizaci, rozvoj a kariérní růst.

 

Snahou kabinetu Bohuslava Sobotky je posílení finanční atraktivity státní služby pro odborníky, kteří svou specializaci mohou uplatnit i v soukromém sektoru. Z hlediska celkové výše platu je třeba zajištění konkurenceschopnosti státní správy pro mladé zaměstnance a pro experty. Navrhované změny se týkají zhruba 65 000 státních zaměstnanců ve služebním poměru ke státu.

 

dsc_1043.jpg

Tisková konference po jednání tripartity 18. května 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zdroj, foto: Úřad vlády ČR