Jdi na obsah Jdi na menu
 


Tripartita schválila principy restrukturalizace Moravskoslezského kraje a zabývala se vývojem v OKD

2. 10. 2015

 

 

Rada hospodářské a sociální dohody Moravskoslezského kraje na zasedání v pátek 2. října 2015 řešila návrhy opatření na pomoc Moravskoslezskému kraji. Představitelé kraje v čele s vládním zmocněncem připravili už dříve soupis krajských priorit a ty byly zapracovány do koncepce hospodářské restrukturalizace Moravskoslezského, Ústeckého a Karlovarského kraje.
Materiál by měla vláda projednat na výjezdním zasedání v Ústí nad Labem 19. října. Na programu schůze byla také situace v podnicích OKD a Vítkovice Steel.

 

Vedení krajské tripartity připravilo už v červnu pro vládu návrh, který řeší budoucnost Moravskoslezského a Ústeckého kraje. Vláda návrh na zasedání v Ostravě ale neprojednala, proto kancelář vládního zmocněnce materiál rozpracovala a upravila podle pokynů premiéra a meziresortního týmu a předložila vládě znovu. Členové tripartity dnes schválili koncepci a navrhovaná opatření, kterými by se měl zabývat vládou jmenovaný meziresortní tým. Na základě návrhů by pak měla vzniknout strategie restrukturalizace Moravskoslezského, Ústeckého a Karlovarského kraje.

 

Materiál popisuje problémy a potřeby kraje nejen z pohledu útlumu těžby. Zároveň obsahuje návrhy pro zvýšení zaměstnanosti, rozvoj podnikání, podporu investic, vzdělávání, vědy, výzkumu a inovací nebo pro zlepšení dopravní infrastruktury a kvality životního prostředí. Za zásadní považuje vedení krajské tripartity, aby Moravskoslezský a Ústecký kraj byly zvýhodněny v programech financovaných z národních zdrojů a zároveň i v nových operačních programech a výzvách. Shoda panuje také na tom, že by vláda měla splnit dřívější přísliby, zejména dokončit tzv. revitalizační program a splnit ekologické privatizační závazky státu vůči firmám.

 

„Je to příležitost jak ovlivnit a nastartovat další rozvoj Moravskoslezského a Ústeckého kraje. Snažíme se přesvědčit vládu, že tyto kraje potřebují nejen účinná okamžitá opatření, ale i dlouhodobé koncepční kroky, které budou řešit dokončení hospodářské restrukturalizace a další rozvoj kraje. Přestože zaznamenáváme pozitivní zprávy z Úřadů práce a z některých firem, stále nemáme důvod k optimismu, protože obavy z dopadů útlumu těžby jsou značné.“ shrnuje Jiří Cienciala, vládní zmocněnec pro MSK a ÚK.

 

Hejtman Moravskoslezského kraje Miroslav Novák doplňuje: „Snažíme se získávat investory a podporovat rozvoj podnikání, technické vzdělávání atd., ale kraj nemůže sám čelit nepříznivým vlivům a hrozbám. Věřím, že vláda uzná, že náš kraj je znevýhodněný z mnoha ohledů a potřebuje větší pozornost, pomoc i finance. Zpochybňování a nikomu neprospívají, měli bychom spolupracovat.“

 

Krajská tripartita se dnes zabývala také situací v OKD. Ředitel OKD Radim Tabášek potvrdil, že firma plánuje letos vytěžit 7,8 mil. tun uhlí (loni vytěžila 8,6 mil. tun uhlí), ale situace na trzích s uhlím zůstává špatná a nelze očekávat v nejbližším období nárůst cen uhlí. Navíc situaci komplikuje levné (státem dotované) uhlí z Polska. Členové tripartity prodiskutovali různé možnosti, jak by mohla být tripartita nápomocná. Tripartita vyzve vládu, aby zajistila urychleně jednání o budoucnosti Dolu Paskov mezi pověřenými ministry a vedením a majiteli OKD. Dále se tripartita usnesla, že předsednictvo vyzve vládu, aby prověřila dopady dovozů polského uhlí do ČR a uničila opatření na ochranu českého trhu.

 

Personální ředitelka společnosti Vítkovice Steel Hana Hoblíková informovala členy tripartity o průběhu plánovaného propouštění v souvislosti s uzavřením provozu ocelárny a sociálním programu pro zaměstnance. Firma v souvislosti s uzavřením ocelárny zrušila 330 pracovních míst, ale část získala jinou práci v rámci společnosti (81 lidí). Firmu opustí celkem 256 zaměstnanců, z toho k 30. 9. odešlo 193 lidí. Rekvalifikace byla poskytnuta 124 osobám.

 

Ředitelka Úřadu práce pro Moravskoslezský kraj Yvona Jungová popsala situaci na trhu práce a predikci dalšího vývoje. Následovala diskuse o nesouladu nabídky a poptávky pracovních pozic a mobility pracovníků. Závěr patřil informacím o práci a závěrech tematických pracovních skupin.

 

dsc_1475_u.jpg

 

 

 

 

 

 

 

autor:Ing. Jana Dronská

zdroj, foto: verejna-sprava.kr-moravskoslezsky.cz