Jdi na obsah Jdi na menu
 


V Praze o Budoucnosti práce

12. 10. 2015

 

 

Jakým způsobem se proměnily pracovní vztahy a role práce ve společnosti v průběhu času a jakým výzvám oblast práce v dnešní době čelí – to bylo hlavní téma páteční konference nazvané ´Budoucnost práce´ v Lichtenštejnském paláci v Praze u Sovových mlýnů. Konferenci s mezinárodním prestižním obsazením uspořádala nadace Fridrich Ebert Stiftung Praha ve spolupráci s Českomoravskou konfederací odborových svazů (ČMKOS) a pod záštitou ministryně práce Michaely Marksové a ministra pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu Jiřího Dienstbiera, který ve slavnostním zahájení osobně pozdravil účastníky konference.


Přednášející odborníci na konference hovořili o tom, že svět práce stojí v důsledku stále rychleji postupující digitalizace zřejmě na pokraji tak výrazných strukturálních změn, že je řada pozorovatelů neváhá přirovnávat k průmyslové revoluci. Přicházející technologické změny s sebou přinášejí pro zaměstnance nemalé hrozby, jako zmizení pracovních míst, další prekarizaci práce a prohlubování příjmových nerovností, ale zároveň i šance, například pro další slaďování pracovního a soukromého života. Ať už to byl Zdeněk Kudrna, ekonom University Salcburk, nebo Bettina Schattat, ředitelka odboru Budoucnost světa práce ze Spolkového ministerstva práce a sociálních věcí v Německu nebo Henning Meyer z London School of Economics and Political Science, který je zároveň šéfredaktorem magazínu Social Europe Journal.


Josef Středula, předseda ČMKOS, upozornil na to, že zatímco v Německu vážně diskutují o problematice digitalizace průmyslu 4.0 již od roku 2012 a připravují řadu opatření, v Česku se tato diskuse rozbíhá teprve letos. Středula zdůraznil, že je životně nutné, aby Česká republika, která je úzce napojená na německý průmysl, nezůstala stranou, ale aby se vlastní iniciativou připojila v tomto směru k Německu. Digitalizaci průmyslu, ale i obchodu nelze zastavit, ale je třeba zavčas naskočit do rozjíždějícího se vlaku. Co však předsedovi v této Středulovi chybí, je sociální rozměr digitalizace, neboť ta bude mít obrovské dopady na společnost a především na lidi práce, tedy na zaměstnance. Protože o digitalizaci bude rozhodovat nadnárodní kapitál a velcí investoři, kteří budou i zde pochopitelně upřednostňovat co nejvyšší zisky, nikoliv zájmy a potřeby lidí práce, je třeba se na to připravit. Josef Středula přislíbil z pozice předáka největší odborové centrály v Česku, že o těchto záležitostech a zájmech a potřebách zaměstnanců ve věku digitalizace bude jednat na všech úrovních, včetně tripartity.


Odpolední program konference pokračoval kulatými stoly, na kterých účastníci konference debatovali na téma: Práce a její spravedlivé rozdělení a ohodnocení; Prekarizace práce a důstojná práce; Nízkouhlíková ekonomika a pracovní trh; Budoucí trh práce a vzdělávací systémy.

img_3310_th.jpg

V panelové diskusi o digitalizaci a budoucnosti práce hovořili dopoledne (zleva) Josef Středula, Bettina Schattat, Zdeněk Kudrna, Henning Meyer, diskusi moderovala Kateřina Smejkalová z nadace FES

 

 

 

 

 

autor, foto: Petr Kolev
zdroj:www.e-sondy.cz