Jdi na obsah Jdi na menu
 


Veolia Energie ČR investovala v uplynulém roce více než miliardu korun

9. 3. 2018

 

 

Skupina Veolia Energie ČR investovala v loňském roce přes miliardu korun do další ekologizace a modernizace svých energetických provozů a rozvodů. Téměř polovina prostředků byla vynaložena na projekty s přínosem pro ovzduší a životní prostředí vůbec. Velkou část investic tvořily také projekty obnovy stávajícího zařízení nebo jeho částí, rozvoden a potrubí.


„Investice loni dosáhly bezmála dvojnásobné hodnoty oproti předchozímu roku 2016 a přinesly významný pokrok v obnově i rozvoji našich technologických zařízení. Zvýšili jsme kvalitu služeb, efektivitu výroby, spolehlivost i bezpečnost dodávek a zároveň jsme snížili dopady výroby energií na životní prostředí,“ uvedl Josef Novák, generální ředitel společnosti Veolia Energie ČR. V roce 2016 skupina proinvestovala 600 milionů korun.


Investice zaměřené na ekologizaci zdrojů představovaly částku 456 milionů korun. Jejich hlavním cílem je snížit s předstihem produkci emisí oxidů dusíku, oxidů síry a tuhých prachových částic na úroveň požadovanou Směrnicí o průmyslových emisích, ale také přispět ke zlepšení ovzduší na severní Moravě a ve Slezsku i v dalších regionech.


„Jednou z nejvýznamnějších investic skupiny byla poslední etapa denitrifikace Teplárny Karviná, která ukončila kompletní ekologizaci jednoho z nejvýznamnějších zdrojů tepla v Moravskoslezském kraji, započatou v roce 2013,“ uvedl Tomáš Groň, ředitel regionu Severní Morava a Slezsko společnosti Veolia Energie ČR. Díky investicím se sníží emise o stovky tun ročně, množství oxidů síry vypouštěných do ovzduší o zhruba tři čtvrtiny a množství oxidů dusíku a prachu o zhruba polovinu ve srovnání s průměrnými hodnotami z let 2008 - 2010.
Dalším velkým projektem je denitrifikace, odsíření a odprášení kotle K13 v Elektrárně Třebovice. Tento loni zahájený projekt letos bude uveden do zkušebního provozu. V ostravské elektrárně proběhla generální oprava elektrostatického filtru kotle K3 a koncem roku začaly práce na generální opravě elektroodlučovače kotle K13. Zároveň se připravovala ekologizace Teplárny Přívoz v Ostravě.


Investice do sítí centrálního zásobování teplem loni činily celkem 188 milionů korun. Na soustavách CZT ve městech Havířov, Karviná a Frýdek-Místek proběhly další výměny potrubí různých dimenzí, například část sítě při vstupu do Karviné a ve Frýdku-Místku dva úseky horkovodu v délce celkem 900 metrů. V Olomouci byla provedena výměna vratného potrubí na ul. Skupova a Werichova.

 

Na výrobě tepla, elektřiny a chladu se ve skupině podílí 1 970 kotlů, 17 parních turbín, 13 kogeneračních jednotek a 10 točivých redukcí. Veolia Energie ČR a její dceřiné společnosti dodávají dálkové teplo do 325 tisíc domácností v Moravskoslezském, Olomouckém, Středočeském a Karlovarském kraji, v Praze a na dalších místech. Hlavním palivem ve skupině je černé a hnědé uhlí, které je doplněno plynem a stále výrazněji také biomasou.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

autor: Ing. Jana Dronská

TZ Veolia Energie ČR 

(upraveno Rivz)