Jdi na obsah Jdi na menu
 


Vláda chce řešit nepříznivou situaci na trhu práce

6. 11. 2014

 

 

Vláda projednala klíčový dokument resortu práce a sociálních věcí „Aktivizační opatření k řešení nepříznivé situace na trhu práce“, který reaguje na nepříznivou situaci na trhu práce.

 

Smyslem a cílem aktivizačních opatření, která byla zpracována ve vzájemné spolupráci se sociálními partnery, je stanovit okruh konkrétních opatření majících za cíl zvýšení zaměstnanosti.

„Přijatá opatření navazují na koncepční a strategické materiály vlády a jsou provázána s akčním plánem vlády na podporu hospodářského růstu a zaměstnanosti v ČR,“ uvedla ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová.


Aktivizační opatření budou realizována prostřednictvím závazného harmonogramu s jasnou odpovědností za splnění konkrétních opatření. V rámci předkládaného materiálu je navrhováno k realizaci 37 opatření a to legislativní i nelegislativní povahy.

 

Zaměřují zejména na následující oblasti:
. Podpora vytváření pracovních příležitostí
. Úprava systému investičních pobídek
. Podpora principů sociální ekonomiky
. Zvyšování efektivity nástrojů a opatření aktivní politiky zaměstnanosti
. Podpora získávání praktických dovedností formou stáží a odborných praxí pro studenty a absolventy
. Revize systému rekvalifikací
. Důsledné potírání diskriminace a nelegální práce na trhu práce


Navrhovaná opatření budou financována z Evropských strukturálních fondů a to v rámci současného i budoucího programového období, v určitých případech ze státního rozpočtu.


Důsledná kontrola plnění těchto opatření bude realizována v pravidelných čtvrtletních intervalech. Informace o realizaci jednotlivých opatření bude následně předkládána poradě ekonomických ministrů, vládě a sociálním partnerům. Součástí informace budou i případná doporučení vládě ve věci dalšího postupu.

 

 

 

autor: Petr Habáň

zdroj: MPSV