Jdi na obsah Jdi na menu
 


Vláda podpořila návrh Operačního programu Zaměstnanost

10. 7. 2014

 

 

V listopadu 2012 bylo Ministerstvo práce a sociálních věcí pověřeno řízením a realizací Operačního programu Zaměstnanost 2014–2020. Příprava programu však byla zahájena již v roce 2011. Završením několikaleté přípravy bylo předložení návrhu Operačního programu Zaměstnanost ke schválení Vládě České republiky.


Do procesu přípravy a vypracování operačního programu byla zapojena celá řada subjektů. Pro zajištění principu partnerství při přípravě programu byla ustavena Pracovní skupina pro programování na období 2014-2020, kterou tvoří zástupci jednotlivých resortů, regionů, měst a obcí, nestátních neziskových organizací, sociálních a dalších partnerů.


„Operační program Zaměstnanost vymezuje priority pro podporu zaměstnanosti, sociálního začleňování a efektivní veřejné správy z Evropského sociálního fondu. Celkový rozpočet programu představuje zhruba 2,569 mld. EUR, z toho 2,136 mld. EUR tvoří prostředky z Evropského sociálního fondu a Iniciativy EU na podporu zaměstnanosti mládeže, zbývajících cca 433 mil. EUR pak představuje nezbytné národní spolufinancování,“ uvedla ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová.


Operační program kombinuje prostředky obou kategorií regionů v ČR, tedy jak méně rozvinutých regionů (celá ČR bez Prahy), tak více rozvinutých regionů (Praha).


Na základě schválení Operačního programu Zaměstnanost vládou ČR bude program předložen nejpozději do 17. července Evropské komisi, čímž bude zahájen formální proces připomínkování ze strany útvarů Komise. Schválení operačního programu se předpokládá do konce roku 2014.

  autor: Petr Habáň

zdroj:www.mpsv.cz