Jdi na obsah Jdi na menu
 


Vláda schválila Koncepci rodinné politiky

19. 9. 2017

 

 

Vláda včera schválila Koncepci rodinné politiky, ve které je zpracováno dlouhodobé a systémové řešení rodinné politiky v České republice. Zpracovalo ji Ministerstvo práce a sociálních věcí ve spolupráci s Odbornou komisí pro rodinnou politiku a dalšími úřady státní správy. Koncepce bude každý rok vyhodnocena, každých pět let aktualizována a zároveň s ní bude vždy předkládána i Zpráva o rodině, která bude aktualizovaná každé tři roky. Poslední podobný dokument z oblasti rodinné politiky je z roku 2008.

 


Opatření jsou zaměřená na všechny rodiny bez ohledu na jejich uspořádání a volbu typu péče o děti, ať už v rodině nebo mimo ni. Navrhovaná opatření vnímají největší problémy, kterým dnešní rodiny čelí. Problematické jsou omezené možnosti skloubení péče a placeného zaměstnání či propad životní úrovně v souvislosti se založením rodiny. V tomto směru je klíčový rozvoj dostupných a kvalitních forem zařízení předškolní péče a  úprava v oblasti dávek a daní. Koncepce má za cíl také podpořit důstojné podmínky pro zakládání rodin, a to jak z hlediska materiálního, v podobě podpory dostupného bydlení nebo novomanželských půjček, tak v podobě podpory důstojného prostředí pro nastávající maminky v porodnicích a nemocnicích. Za zásadní téma je považováno ocenění péče, a to především z hlediska systematické podpory neformální rodinné péče a pečujících osob, například v podobě dlouhodobého ošetřovného. Odpovídající pozornost je také věnována rodinám s jedním rodičem, samoživitelek a samoživitelů, jejichž vzrůstající počet a špatnou ekonomickou situaci, která má dopad zejména na děti, nelze přehlížet.

 

Vzhledem k různorodosti dnešních rodin Koncepce nepředkládá ideální model rodiny, ale oceňuje jedinečnost rodinných vztahů. Dále nabízí zhodnocení demografických trendů a související analýzu socio-ekonomické situace rodin včetně srovnání v rámci Evropské unie.

 


Nejdůležitější opatření Koncepce rodinné politiky, jak ji včera schválila vláda:
 
·         bezplatné předškolní vzdělávání (mateřské školy, dětské skupiny a mikrojesle, vyjma obědů).

·         Výstavba startovacích bytů pro rodiny s dětmi za 3 mld. Kč ročně.

·         Podpora částečných úvazků (slevy na sociálním pojištění pro zaměstnavatele).

·         Navýšení rodičovského příspěvku z 220 tisíc na alespoň 250 tisíc Kč, tak aby odpovída navýšení minimální mzdy v minulých letech.

·         Plošné fungování družin při všech základních školách včetně základních kroužků bezplatně.

·         Další navýšení přídavků na dítě o 300 Kč.

·         Zavedení novomanželských půjček.

·         Plošné zavedení mikrojesle.

·         Zahájit debatu na úrovni tripartity o opatřeních, která by redukovala platové rozdíly dle pohlaví.

·         Zavedení institutu sdíleného pracovního místa.

·         Navýšení peněžité pomoci v mateřství na 75 % předchozího příjmu.

·         Přejmenování mateřské a rodičovské „dovolené“  na jiný vhodnější název.

·         Úprava slevy na manželku, aby zohledňovala existenci dětí, např. přesunutí těchto finančních prostředků do rodičovského příspěvku.

·         Zvýšení porodného na 15 tisíc Kč pro všechny děti a na 3,5 násobku životního minima.

·         Zavedení kampaně na podporu prevence neplodnosti.

·         Navýšení dotací pro pro-rodinné aktivity pro obce a neziskový sektor.

·         Po roce 2020 zajistit dlouhodobé financování dětských skupin ze státního rozpočtu.

·         Zvýšení limitu 46 hodin měsíčně v předškolním zařízení pro děti do dvou let.

·         Zavedení motivačního střídacího bonusu pro otce.

·         Zlidštit a zkvalitnit porodní a poporodní péči v českých nemocnicích.

 

 

 

 

 

 

 

zdroj: MPSV