Jdi na obsah Jdi na menu
 


Vládní zmocněnec podpořil nový Moravskoslezský pakt zaměstnanosti

2. 12. 2015

 


Vládní zmocněnec se včera oficiálně připojil k iniciativě vedení Moravskoslezského kraje, Sdružení pro rozvoj MSK, Úřadu práce ČR a Krajské hospodářské komory. Společně s novými partnery paktu – Svazem průmyslu a dopravy ČR a Regionální radou odborových svazů ČMKOS – podepsal Jiří Cienciala Dohodu o partnerství, tedy Moravskoslezský pakt zaměstnanosti.

 

„Považuji pakt za smysluplnou aktivitu a věřím, že tato iniciativa může přispět ke zlepšení situace na trhu práce, zejména ke snížení nerovnováhy mezi poptávkou a nabídkou na trhu práce, ale také k zastavení odlivu kvalifikovaných odborníků a talentovaných mladých lidí z regionu,“ uvedl Jiří Cienciala, vládní zmocněnec pro MSK, ÚK a KVK.


Moravskoslezský kraj podporuje činnost MS Paktu od jeho vzniku i formou neinvestiční dotace. „Přestože zaměstnanost, respektive řešení nezaměstnanosti, není v přímé gesci Moravskoslezského kraje, jsme si vědomi, že rozvoj partnerství v rámci teritoriálních paktů zaměstnanosti může výrazně přispět k ekonomickému rozvoji regionu. Proto jsme dnešním podpisem dohody o partnerství na sebe vzali závazek jeho podpory. Stejně tak očekáváme jeho podporu od partnerských ministerstev a dalších institucí, neboť jsme přesvědčeni, že systémové zavedení paktů zaměstnanosti v krajích přinese užitek také jim,“ řekl moravskoslezský hejtman Miroslav Novák.


Moravskoslezský pakt zaměstnanosti je smluvně uzavřené partnerství k propojení politik
a strategických aktivit v oblasti trhu práce a zaměstnanosti s rozvojem ekonomiky
a konkurenceschopnosti Moravskoslezského kraje. Je strategickou a odbornou komunikační platformou pro partnerskou spolupráci všech významných organizací v oblastech zaměstnanosti a vzdělávání v Moravskoslezském kraji. Ve spolupráci s regionálními partnery například připravil strategické projekty, které jsou zahrnuty do Strategie rozvoje kraje, Integrované teritoriální investice (ITI), a Regionálního akčního plánu Moravskoslezského kraje.


Teritoriální pakty zaměstnanosti jsou od roku 1997 uznány a podporovány EU jako partnerský a mezioborový nástroj k prosazení strategie zaměstnanosti. Tento druh partnerství je využíván také v dalších zemích OECD i mimo EU.

 

 

dsc_0506.jpg

Vládní zmocněnec Jiří Cienciala a výkonný ředitel Dale R. Ekmark (ilustrační foto)

 

 

 

 

 

 

autor: Ing. Jana Dronská

foto: ivz