Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zástupci firem a institucí z České republiky, Polska a Slovenska řešili v Ostravě rozvoj obchodní spolupráce

19. 6. 2015

 

 

V Ostravě se konalo XXI. Setkání podnikatelů České, Polské a Slovenské republiky za účasti zástupců ministerstev, velvyslanectví, představitelů regionů a firem z různých oborů. Hlavním cílem tradičního setkání, kterého se letos zúčastnilo cca 250 osob, je podpora exportu českých firem do Polska a Slovenska a rozvoj vzájemné spolupráce firem, regionů i států.

 

Tradiční setkání pořádala Česko-polská obchodní komora ve spolupráci s Generálním konzulátem Polské republiky v Ostravě a dalšími institucemi a partnery z Polské, České a Slovenské republiky. Program začal na Magistrátu Ostravy konferencí na téma „Perspektivy hospodářské a obchodní spolupráce České, Polské a Slovenské republiky“.

 

„Naše vztahy se dynamicky vyvíjejí a nabývají stále významnějšího strategického charakteru. Jsme významnými spojenci v rámci Evropské unie i NATO. Polsko a Slovensko jsou po Německu dva nejvýznamnější obchodní partneři České republiky. To je dobrý základ pro další spolupráci nejen na úrovni států, ale hlavně na úrovni regionů a obchodních vztahů mezi firmami,“ řekl v úvodu konference Jiří Cienciala, vládní zmocněnec pro Moravskoslezský a Ústecký kraj a předseda představenstva Česko-polské obchodní komory. Statistické údaje za rok 2014 dokumentují v meziročním porovnání 12-ti procentní nárůst vývozu do Polska a více než 14-ti procentní růst dovozu z Polska (v korunovém vyjádření). Důležitost obchodní spolupráce potvrdili ve svých vystoupeních i představitelé diplomacie: Grażyna Bernatowicz - velvyslankyně Polské republiky v Praze, Jakub Karfík – velvyslanec České republiky v Polsku a Ivo Hanuš – obchodní rada Slovenské republiky v Praze. Shodně uvedli, že další prostor se nabízí zejména v energetice a energetickém strojírenství.

 

V dopoledním programu dostala prostor také TRITIA - evropské seskupení pro územní spolupráci, které zahrnuje Žilinský samosprávný kraj, Opolské vojvodství, Slezské vojvodství a Moravskoslezský kraj. Očekávání, které vkládaly regiony do této společné platformy, se z počátku nedařilo naplňovat, zejména z důvodu nedořešeného financování z evropských fondů. Postupně se však Tritia zapojila do několika projektů. Jak uvedla ředitelka seskupení Marta Sláviková, je to například projekt na propagaci cestovního ruchu v příhraničních oblastech nebo projekt na podporu rozvoje udržitelného podnikání v pohraničí. Připravuje se také analýza dopravní situace a měření kvality ovzduší ve vybraných městech na české, polské i slovenské straně. „Tritia představuje sílu průmyslovou a hospodářskou, ale i lidskou. Zahrnuje totiž území, kde žije 8 milionů obyvatel. Musíme se ale naučit tento potenciál využívat,“ uvedl Jiří Cienciala.

 

Na konferenci zaznělo také, že všechny tři státy pociťují potřebu propojit tradiční průmyslovou výrobu s novými technologiemi a posílit výzkum, vývoj a inovace. Náměstek ministra průmyslu
a obchodu ČR Karel Novotný například hovořil o aktivitách státu na zvýšení konkurenceschopnosti českých firem. Ministerstvo se zaměřuje mimo jiné na snížení administrativní zátěže pro podnikatele. Podařilo se například omezit oznamovací povinnosti firem a sladit kontrolní mechanismy v oblasti trhu práce. Expertní skupina pro snížení administrativy nyní pracuje na zjednodušení formulářů pro podnikatele a na úpravách uplatňování insolvenčního práva.

 

Program pokračoval mimořádnou přednáškou generála Andora Šándora na téma mezinárodní bezpečnosti v Evropě. Následovalo společenské setkání v zahradách Generálního konzulátu Polské republiky v Ostravě, kde měli zástupci firem a regionů prostor jak ke kooperačním jednáním firem, tak i k neformálním diskusím, při kterých se každoročně zrodí řada nových osobních a obchodních kontaktů.

 

Česko-polská obchodní komora je nejen organizátorem tradičních setkání firem, ze kterého vydává mimo jiné katalog firem, ale především pomáhá firmám s prezentací a propagací za hranicemi, zprostředkovává jednání mezi firmami, pomáhá zakládat firmy, vyhledávat obchodní partnery, vhodné prostory i zaměstnance, organizuje mise a společné účasti na mezinárodních veletrzích, zajišťuje odborné konzultace, poradenský servis, překlady a tlumočení nebo analýzy a průzkumy trhu.

 

 
autor:Ing. Jana Dronská