Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

 

 

 sp.jpg

 

 

Dne 25. února jsme obdrželi odpověď od OKD a NWR na naše požadavky. Tyto odpovědi jsou naprosto nekonkrétní a bez zásadních rozhodnutí. Proto Sněm SHO dne 26. února 2016 schválil a vyhlásil neomezenou stávkovou pohotovost.

 

Požadujeme zejména:

 

- splnění zákonné povinnosti a předložení schváleného podnikatelského záměru OKD na rok 2016, zejména z hlediska stavů zaměstnanců a tvorby finančních zdrojů,

 

- neprodleně poskytnout podklady pro MPO a MPSV pro zpracování případné legislativy o hmotném zabezpečení zaměstnanců odcházejících z důvodů organizačních změn,

 

- informovat odbory včas a pravdivě o všech plánovaných záměrech a změnách ve společnosti, jak Vám ukládá zákon a kolektivní smlouva,

 

- zpracovat ve spolupráci s odbory a následně vyhlásit zavedení „sociálního programu“ (a to bez vazby na jednotlivé závody) pro všechny zaměstnance OKD,

 

- ihned řešit porušování zákona ze strany zaměstnavatele v oblasti přestávek v práci u důlních zaměstnanců,

 

- trváme a budeme trvat na zachování pracovních míst pro kmenové zaměstnance a vyzýváme OKD, aby v prvé řadě řešili snižovaní stavů zaměstnanců ukončením činnosti dodavatelských organizací (mimo firmu SDD – bývalé VOKD) a agentur práce.
 

 

 

 

O nás

 

 

Sdružení hornických odborů používá zkratku SHO.

 

kladiva-os-phgn.jpg

 

 

  

Historie SHO:


Za počátky SHO lze považovat 2. duben 1992, kdy byl založen „Koordinační odborový orgán“ (zkratka KOO OKD). Předsedou se tehdy stal Jan Sábel. Ten byl ve funkci až do roku 2000, kdy byl zvolen místopředsedou „Odborového svazu pracovníků v hornictví, geologii a naftovém průmyslu“ (zkratka OS PHGN). Předsedou KOO OKD pak byl zvolen Miroslav Syrový. Po sloučení s odbory z Dolu ČSM a Dolu Paskov v roce 2007 vzniká již dnešní SHO. V roce 2012 odchází Miroslav Syrový do důchodu a do funkce předsedy byl zvolen Ing. Jaromír Pytlík.Činnost SHO:


SHO sdružuje v současné době 13 základních organizací s téměř 12 tisíci členy. Mezi hlavní činnosti patří každoročně vyjednávání kolektivních smluv a také účast na vyjednávání „Kolektivní smlouvy vyššího stupně“ v Praze. Mimo jiné je zajišťována pro odboráře právní poradna, vedená JUDr. Marií Piekarzovou. Velmi důležitá je činnost v oblasti dohledu nad bezpečností. Práce svazových, závodních a úsekových inspektorů bezpečnosti práce je nezastupitelná.


SHO je členem „Odborového svazu pracovníků v hornictví, geologii a naftovém průmyslu (OS PHGN). V rámci činnosti OS PHGN se snaží ovlivnit různé zákony, nařízení apod., které mají vliv nejen na zaměstnance, ale i na občany České republiky.

 

 

 

 

dsc_0882.jpg

Předseda SHO Ing. Jaromír Pytlík

  

 

 

 

 

 

kladiva-os-phgn.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Náš Web může obsahovat odkazy na weby či služby třetích stran. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za odkazy na jiné webové stránky . Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za obsah všech textů, e-mailů, přiložených souborů a dalších informací .Provozovatel neposkytuje záruky ani garance o přesnosti nebo úplnosti obsahu této stránky, ani obsahu jiné stránky nebo externích stránek.Všechna práva vyhrazena. 

webmaster@odbory-sho.cz