Jdi na obsah Jdi na menu
 


BOZP: Co dělat, když pro zaměstnance po pracovním úrazu nemáme práci?

1. 3. 2016

 

 

Na dotaz odpověděla JUDr. Eva Dandová.

 

Zaměstnanec po pracovním úrazu dostal po roce částečný invalidní důchod. Nemáme pro něj odpovídající práci (s kolenem půjde ještě na další operace). Můžeme mu dát výpověď? Bude mu naše pojišťovna Kooperativa vyplácet rozdíl mezi důchodem a výdělkem (vypočítaný každý měsíc) nebo rentu?


V daném případě se v praxi postupuje podle judikátu NS sp. zn. 21 Cdo 1925/99 „V případě, že zaměstnanec nemůže pro nemoc z povolání konat dosavadní práci v podzemí dolu, avšak mohl by při nemoci z povolání vykonávat v podzemí dolu jinou práci, na níž nemohl být zařazen jen z důvodu dosažení nejvyšší přípustné expozice, má nárok na náhradu za ztrátu na výdělku, určenou pouze rozdílem mezi výdělky (průměrným výdělkem) dosahovaným při výkonu dosavadní práce a výdělky (průměrným výdělkem) při jiné práci, kterou by – nebýt dosažení nejvyšší přípustné expozice – mohl vzhledem ke svému zdravotnímu stavu, schopnostem a pokud možno i kvalifikaci konat v podzemí dolu, a to za předpokladu, že tuto jinou vhodnou práci by zaměstnavatel byl prokazatelně schopen (zejména s přihlédnutím k volným pracovním místům) pro něho zajistit.“

 

V praxi to znamená, že budete muset do rovnice výpočtu náhrady za ztrátu na výdělku dosadit průměrný výdělek před vznikem škody (průměrný výdělek zaměstnance odpovídající jeho práci vykonávané před vznikem úrazu s tím, že je upraven s ohledem na příp. zvýšení mezd u zaměstnavatele v době pracovní neschopnosti dotyčného) a od něj odečíst průměrný výdělek, který by u Vás dosahoval, kdybyste ho např. mohli převést na jinou práci spolu s invalidním důchodem. Výsledek pak bude ona renta, která s dotyčným půjde i po skončení pracovního poměru a bude se pravidelně valorizovat.

Jen upozorňuji, že průměrný výdělek se stanoví porovnáním průměrného výdělku rozhodného pro pracovněprávní účely (z předchozího kalendářního čtvrtletí) a průměrného výdělku předchozího kalendářního roku. To je ovšem záležitost pro mzdovou účetní, která Vám připraví podklady pro výpočet náhrady za ztrátu na výdělku, protože u zaměstnance, který rok nepracoval bude muset konstruovat pravděpodobný výdělek.

 

 

 

ZDROJ: BOZPINFO.CZ
AUTOR: DANDOVÁ EVA