Jdi na obsah Jdi na menu
 


BOZP: Generální prověrka ČBÚ, kontrolní fárání na Dole ČSM

25. 2. 2016

 

 

Generální prověrka ČBÚ v Praze na DZ- 1, Karviná


Dne 23.2.2016 proběhlo na DZ-1, Karviná, lokalita ČSA zahájení Generální prověrky ČBÚ.
Prověrka se uskuteční v termínu 8-18.3.2016 a bude probíhat v 9 skupinách. Současně s GP ČBÚ v Praze proběhne také Komplexní prověrka Krajské hygienické stanice se sídlem v Ostravě. Obou prověrek se zúčastní SIBP OS PHGN Ing. Ivo Kavka a Ing. Vladimír Potomák, ZIBP příslušných odborových organizací Aleš Štětka a Albín Sirotiar.


Odborné skupiny GP ČBÚ:


- organizace a řízení bezpečnosti práce a provozu,
- vedení důlních děl, povolování hornické činnosti,
- ochrana proti důlním otřesům a trhací práce,
- větrání, klimatizace, degazace a ochrana proti výbuchu uhelného prachu,
- havarijní plán, požární ochrana, ZBZS,
- svislá doprava, energetická zařízení, povrchové provozy, VTZ
- horizontální a úklonná doprava v dole, dopravní zařízení, důlní stroje
- elektrická zařízení v dole a na povrchu
- měřická dokumentace, ochranné pilíře, odvodňování, hospodaření se zásobami, úhrady a rezervy


Výbor BOZP na DZ-2, ČSM Jih

 

Dne 17.2.2016 proběhlo na Dole ČSM Jih kontrolní fárání v rámci odborového auditu BOZP-Výbor pro BOZP. Kontrolu provedli SIBP Ing.Kavka a Ing.Potomák, ZIBP p. Kodenko, p.Štětka, p.Vavroš, p.Fila a Bc.Němcová, za OBÚ se sídlem v Ostravě Ing. Macura, za KHS Ostrava p.Skulina a za OKD, a.s., Ing. Zajíček, Ing.Rožnai, Ing.Svrčina. Kontrola proběhla na 5 důlních trasách a úpravně uhlí. Přestože byla prověrka předem nahlášená, výsledkem kontroly bylo zjištění 8 závad. Na jednom z pracovišť však bylo zjištěno více závad, jednalo se zejména o nedostatky na PVÚ, obsypání a signalizace pásového dopravníku, dále byly zjištěny nedostatky při práci nad 1,5m a nezaložené vícevýlomy. Na závěr kontrolního dne byly tyto závady projednány se zástupci DZ-2, Dolu ČSM s určením termínu odstranění.

 

 

 

autor: Ivo Kavka