Jdi na obsah Jdi na menu
 


BZOP: Výjimky ve vyhlášce o zakázaných pracích a pracovištích

20. 1. 2016

 

 

Na dotaz odpověděla MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D.

 

V nové vyhlášce č. 180/2015 Sb., o zakázaných pracích a pracovištích, v § 2 odst. 1 písm. a) jsou uvedeny práce, které jsou spojeny s výrazem "s výjimkou". V bodě 1 je uvedena i práce v noci. Znamená to tedy, že uvedené skupiny zaměstnanců ve vyhlášce, tedy i těhotná žena, mohou pracovat i v noci?

 

Výjimka upravená v § 2 odst. 1 písm. a) bodu 1 citované vyhlášky se týká výslovně práce vykonávané pouze v noci, jako jednoho ze tří kritérií určujících zařazení takové práce do kategorie třetí podle vyhlášky č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli, ve znění pozdějších předpisů. Přestože jde o práci rizikovou, je nutné primárně vycházet ze zákoníku práce, který ukládá v § 41 odst. 1 písm. g) zaměstnavateli převést zaměstnance na jinou práci také tehdy, požádá-li ho o to těhotná nebo kojící zaměstnankyně nebo zaměstnankyně do devátého měsíce po porodu, která pracuje v noci. Tedy není nutné a ani možné takovou práci plošně zakázat. Připomínáme, že zákaz noční práce všem ženám byl zrušen s účinností od 1. 6. 1994, a to i pro těhotné ženy. Ostatní práce, které jsou podle kritéria psychická zátěž v kategorii třetí uvedeny, jsou pracemi rizikovými, a proto je budou mít těhotné zaměstnankyně zakázány.
 

 

 

 

ZDROJ: BOZPINFO.CZ

AUTOR: RÁŽOVÁ JARMILA