Jdi na obsah Jdi na menu
 


Desetihodinové směny v OKD – novodobá dřina

19. 1. 2015

 

 

Desetihodinové pracovní směny horníků chce zavést společnost Ostravsko-karvinské doly (OKD), jejímž majitelem je finančník Zdeněk Bakala. Z pohledu samotných zaměstnanců, odborů i expertů se jedná o naprosto neuvěřitelný plán, zavést nelidské podmínky jako v Jihoafrických dolech. Odbory se proti plánu managementu OKD tvrdě postavily a jednají na všech úrovních o tom, aby se tento nebezpečný plán neuskutečnil.


Příčinou záměru OKD na zavedení desetihodinových směn je zřejmě reakce na neúspěch vedení důlní společnosti, která v roce 2013 usilovala o uzavření Dolu Paskov a propuštění 2400 zaměstnanců. To se managementu nepodařilo díky podpoře vlády Bohuslava Sobotky, která uvolnila na sociální program pro více než 2000 zaměstnanců dolu 600 milionů korun.
Od zavedení desetihodinové pracovní směny na Paskově si zřejmě management slibuje vytěžení co nejvíce tun kvalitního koksovatelného uhlí do uzavření dolu v roce 2017, a to navzdory zdraví horníků.


„Hornické odbory nemohou zůstat jen u slovních protestů. Odborový svaz PHGN otevřel toto téma již na loňském jednání velké tripartity za účasti regionálních tripartit. Ministra zdravotnictví Svatopluka Němečka jsem dopisem informoval o celé záležitosti a nakonec jsme se s ním a s hlavním hygienikem ČR sešli na společném jednání. Snažili jsme se státním úředníkům vysvětlit, že horníci na Pakově pracují zhruba pět z osmihodinové směny v tom nejhorším prostředí. Prodloužením směny o dvě hodiny by se jim zvýšila skutečná pracovní doba o 40 procent ve směně. To znamená sedm hodin čisté práce v rubání,“ hrozí se Jan Sábel, předseda Odborového svazu PHGN.
Studie profesora Zdeňka Jiráka z Ústavu fyziologie a patofyziologie Lékařské fakulty Ostravské univerzity z let 1990 a 1995 jednoznačně prokázaly, že horníci umírají téměř o šest let dříve než ostatní populace v ČR.


„To je hlavní důvod, proč vyjednáváme dřívější odchody horníků do starobního důchodu. Proto nechápu zástupce ministerstva zemědělství i Krajské hygienické stanice v Ostravě, kteří by měli dohlížet na zdravé pracovní prostředí a zdraví zaměstnanců, že přehlížejí, co se v OKD děje. Z jednání na ministerstvu jsme odešli velice rozzlobeni,“ říká J. Sábel.


Doplňuje ho předseda Sdružení hornických odborů (SHO) v OKD Jaromír Pytlík: „Není možné prodlužovat pracovní dobu v důlních podmínkách, zvláště, když i generace před námi a konečně i současná legislativa a hornické odbory se snažily a snaží o pravý opak – o zkracování práce v podzemí, dřívější odchody do důchodu a podobně. Ne nadarmo byla v zákoníku práce stanovena týdenní pracovní doba pro pracující v podzemí na 37,5 hodiny týdně. Rada SHO se již loni v březnu postavila proti prodlužování směn a 14. listopadu Rada opětovně vyjádřila kategorický nesouhlas s navyšováním denní pracovní doby. Nebudeme přihlížet zavádění hornické roboty v OKD se založenýma rukama. Nevylučujeme protesty, protože situace v důlní společnosti i v Moravskoslezském kraji je mimořádně napjatá. Lidé se obávají dalšího propouštění, hrozí sociální nepokoje,“ dodává J. Pytlík.


10hodinové směn přinášejí nulový ekonomický efekt


„Zvýšení pracovní doby horníků i z ekonomického hlediska je naprostý nesmysl. Manažeři nevzali v úvahu skutečnost, že v nepříznivých mikroklimatických podmínkách je délka dlouhodobého výkonu práce omezena hygienickým předpisem a lze ji navýšit při desetihodinové směně jen o 10 procent, což by v podmínkách Dolu Paskov znamenalo prodloužení výkonu práce na čelbě nebo v porubu v průměru asi jen o 30 minut. Dvě hodiny pracovní doby navíc se tedy rovnají jen 30 minutám práce navíc, zbytek by vyplnily bezpečnostní přestávky, nebo i ty snad chce vedení OKD zrušit?“ Ptá se inspektor bezpečnosti práce odborového svazu Vladimír Potomák.


Přemety pana profesora Jiráka


Jako důležitý argument opravdu „nečisté hry“ ze strany managementu OKD zmiňuje Jan Sábel studii profesora Zdeňka Jiráka, která odsouhlasila vše podle zbožného přání zadavatele, kterým je právě OKD.


„V minulých analýzách tvrdil pan profesor naprostý opak, rovněž na zakázku OKD, aby vedení mohlo snadněji propouštět horníky. Nyní schvaluje zavedení desetihodinových pracovních směn, když v předešlé studii tvrdil, že horníci umírají vlivem těžkých a škodlivých pracovních podmínek o 5,8 let dříve. Není to divné,“ táže se Jan Sábel a upozorňuje, že padesát hodin týdně po desetihodinových směnách v dole je velký nápor na organismus, to nezůstane bez následků na zdraví horníků, a následný odpočinek na tom nemůže nic změnit.


„Zavedení desetihodinových směn na důlních pracovištích by mělo vliv i na další pracovněprávní aspekty, jako je nejvyšší přípustná expozice, důchodové nároky, současné i navrhované, a podobně. I z těchto důvodů považujeme požadavek zaměstnavatele za zcela nemravný a přístup Krajské hygienické stanice Ostrava za úzce formalistický,“ dodává Jan Sábel.


Odbory a horníci z Paskova, kteří protestují proti zavedení desetihodinových pracovních směn, spoléhají i na pomoc odborové centrály. Potvrzuje to předseda OS PHGN: „V našem snažení máme plnou podporu Českomoravské konfederace odborových svazů i jejího předsedy Josefa Středuly. Proto také na nejbližším jednání tripartity, 2. února, tuto záležitost otevřeme jako vážný problém.“

 

 

 

 

 

 


autor: Petr Kolev