Jdi na obsah Jdi na menu
 


Dopis předsedy SHO generálnímu řediteli OKD

4. 9. 2013

 
 

                                                                       V Havířově, dne 3. září 2013
 
Vážený pane generální řediteli,
 
ke dni 1.9.2013 došlo ke změně organizační struktury OKD, a.s. a z toho důvodu i k převodům zaměstnanců z VOJ pod „vedení podniku“. V návaznosti na toto opatření dochází ke změnám pracovních smluv dotčených zaměstnanců a zejména ke změnám v odměňování příslušných zaměstnanců. Dle našich informací dochází k předkládání nových mzdových dekretů, kde tyto zaměstnance převádíte na formu odměňování  „smluvní mzdou“.
Velmi důrazně Vás upozorňujeme, že se jedná o porušení KS zejména v oblasti „Spolurozhodování“ v bodě 3.2., ve kterém se jedná o „přijímání opatření v oblasti odměňování práce“, za což se taková celková změna systému odměňování v OKD dá považovat.
V současnosti jsou platné Katalogy pracovních činností a z nich plynoucí podmínky pracovního zařazení jak dělníků, tak TH zaměstnanců. Je také platný „Katalog příkladů pracovních činností pro Správu OKD“, kde nové činnosti samozřejmě nejsou vůbec uvedeny.
Z toho vyplývá, že nejen porušujete platnou KS, ale také, že s odbory vůbec nebyl projednán systém „nového odměňování“ .
Argumentace, že se jedná o „smluvní mzdy“ není z tohoto pohledu relevantní, protože dle našeho názoru jde z Vaší strany o obcházení KS, zneužití stávající kritické situace v OKD, kdy je na tarifní zaměstnance vyvíjen tlak k podpisu smluvní mzdy pod pohrůžkou ukončení pracovního poměru.
Nové smluvní mzdy jsou prakticky ve všech případech nižší než stávající tarifní mzdy dojednané v KS. Přechodem na smluvní mzdu tak „elegantním způsobem“ snižujete mzdy zaměstnanců bez jednání s odbory.
Také upozorňujeme, že není možné v budoucnu považovat za „výpovědní důvod“ nepodepsání takové smluvní mzdy. Pokud by v blízké době  těm zaměstnancům, kteří by se změnou tarifní mzdy na smluvní nesouhlasili a bylo jejich místo „z organizačních důvodů“ zrušeno, bylo by možné  takové jednání organizace považovat za účelové se všemi  právními důsledky z toho pro Vás plynoucími. V těchto případných sporech by zaměstnanci měli plnou podporu odborů.
Tímto Vás zdvořile žádáme, aby z Vaší strany proběhlo řádné jednání s odbory o změně systému odměňování u zaměstnanců odměňovaných smluvní mzdou dle všech ustanovení platné KS.
 
                S pozdravem „Zdař bůh“                  
                                                                       Ing. Jaromír Pytlík
                                                                          předseda SHO