Jdi na obsah Jdi na menu
 


Informace insolvenčního správce o aktuální situaci pro zaměstnance OKD, a.s.

20. 6. 2016

 

 

Závodní výbor Dolu Paskov požádal insolvenčního správce Lee Loudu o zodpovězení několika dotazů. Přinášíme dopis adresovaný odborům a zaměstnancům OKD.
 
 
 
Vážení,
 
 dovoluji si navázat na moji předchozí zprávu a předložit Vám základní informace o stavu insolvenčního řízení, které mohou být dle mého názoru důležité pro zaměstnance OKD, a.s. Zároveň si v druhé části dovoluji předložit odpovědi na otázky, které mi byly položeny ze strany odborových organizací. 
 
 S vedením OKD, a.s. se setkávám na pravidelných týdenních schůzkách, kde je řešen aktuální chod celé společnosti. Je zapotřebí sdělit, že vedení společnosti je pod enormním tlakem ze strany mnoha obchodních partnerů, kteří se snaží insolvenční situaci řešit zejména ve svůj prospěch. Mojí snahou je přispět v jednáních tak, aby se obchodní vztahy vrátily do pozice, kdy budou řádně hrazeny všechny pohledávky OKD, a.s., jinými slovy, aby OKD, a.s. mělo prostředky na úhradu svých závazků. Z tohoto pohledu jsem mimo jiné doporučil vedení OKD, a.s., aby se ohradilo proti většině povolených zápočtů a proti usnesením soudu podalo odvolání.
 
 Mohu konstatovat, že se úpadkovou situaci postupně daří jednotlivým partnerům vysvětlovat, jakkoli čeká vedení OKD, a.s. řada těžkých jednání a rozhodnutí.  
 
 Naší společnou snahou je, aby OKD, a.s. měla dostatek zdrojů na hrazení mzdových nároků pro všechny zaměstnance a jsem rád, že mzdové nároky za měsíc květen 2016 byly řádně a včas vypořádány. 
 
 Jak jistě víte, snaží se vedení OKD, a.s. jednat s vládou ČR o poskytnutí úvěrového financování, které by stabilizovalo chod OKD, a.s. Z mého pohledu se budu snažit vládním představitelům vysvětlit a zdůraznit, že problematika provozování dolů je velmi složitá a nelze ji srovnávat s jinými provozy, jak se často v médiích populisticky objevuje. Jinými slovy, že nelze srovnávat konkurz textilních firem a teoretické zastavení provozu důlní společnosti, a to z mnoha známých důvodů (řešení důlních škod, nebezpečí důlních plynů, každodenních kontrola a údržba šachet, rekultivace atd.).
 
 V současné době intenzivně pracujeme na přezkumu uplatněných pohledávek, kterých je k dnešnímu dni přihlášeno 227, tedy 227 věřitelů prozatím přihlásilo svoje pohledávky, nicméně tento údaj se každým dnem mění (narůstá). Zároveň připravuji soupis majetku.
 
 
* * *
 
Nyní mi dovolte odpovědět na dotazy, které mi byly předloženy ze strany odborové organizace. 
 
 Je možné v době probíhající insolvence vyhlásit útlum se soc. programem dle kolektivní smlouvy?
 
Podle mého názoru tomu nic nebrání z pohledu insolvenčního zákona, neboť jde o proces částečného ukončení provozu dlužníka, který je zákonem předvídán. V současné době je vydáno předběžné opatření insolvenčního soudu, který stanoví, že k ukončení provozu jakéhokoli závodu OKD, a.s. je nutný souhlas prozatímního věřitelského výboru. Jiná je ale otázka finanční, tedy zda by OKD, a.s. v takovémto případě měla na vyplacení nároků z kolektivní smlouvy, neboť za současné situace by bez pomoci státu nebylo možné tyto nároky uspokojit. 
 
 
Je nutné přihlašovat pohledávky z odstupného přihláškou pohledávek?
 
 Není. Odstupné je vedle mzdy či náhrady mzdy součástí pracovněprávních nároků zaměstnance (ať již dané zákoníkem práce, případně zvýšené dle kolektivní smlouvy) a ohledně mzdových nároků se přihláška k soudu či insolvenčnímu správci nepodává, neboť jde o pohledávky postavené na roveň pohledávkám za majetkovou podstatou (§169 insolvenčního zákona).  Insolvenční zákon výslovně u zaměstnanců s tímto postupem počítá a nároky zaměstnanců není třeba přihlašovat přihláškou. Na pracovněprávní pohledávky zaměstnanců OKD, a.s. se tak nevztahuje lhůta pro přihlášení pohledávek stanovená v rozhodnutí o úpadku.Tyto pohledávky lze uplatnit kdykoli v průběhu insolvenčního řízení. 
 
 
Uznává insolvenční správce odstupné dle kolektivní smlouvy jako nárokovou složku zaměstnance?
 
 Na tuto otázku lze odpovědět obecně tak, že pokud kolektivní smlouva stanoví ohledně toho či onoho nároku, že jde o nárokovou složku, pak v tomto ohledu nemám důvod takovýto nárok jakkoli zpochybňovat. Odstupné lze v kolektivní smlouvě sjednat nad rámec daný zákoníkem práce a taková dohoda je dle zákona i judikatury Nejvyššího soudu možná. Takto sjednané odstupné je pak pracovněprávním nárokem zaměstnance, pokud jsou splněny podmínky pro jeho vznik. 
 
 
 
S pozdravem
 
Ing. Lee Louda

insolvenční správce dlužníka OKD, a.s.

Praha, 14. června 2016