Jdi na obsah Jdi na menu
 


Není „preventivka“ jako „preventivka“

4. 7. 2018

 

 

 

„Preventivka“ na kterou vás poslal zaměstnavatel, spadá do „pracovnělékařské péče“ a musíte jí absolvovat, aby zaměstnavatel věděl, zdali jste schopni práci, kterou vám přidělil, vykonávat. Nebo zdali jste neonemocněli nemocí z povolání, či Vám takové onemocnění nehrozí. Tedy všechna tato vyšetření absolvujete z důvodu zaměstnání.

 

 Ale tato „pracovní preventivka” nenahrazuje

preventivní prohlídku, kterou absolvujete u svého praktického (zubního, gynekologického, či jiného) lékaře.

 

A ta by měla proběhnout nejen ve vašem zájmu (je přece normální se o své zdraví starat), ale také proto, že je to i vaše povinnost vyplývající ze zákona o „veřejném zdraví“. Máte na ně nárok, protože si hradíte veřejné zdravotní pojištění.

 

Neignorujte preventivní prohlídky. Jsou zdarma a mohou ukázat včas na zdravotní problém, který by mohl být zatím skrytý. Váš praktický lékař nebo vaše zdravotní pojišťovna vám jistě vysvětlí, co vše byste měli absolvovat a na co máte nárok.

 

 

Účast na zdravotním pojištění je u nás povinná.

 

Jako pojištěnec, který si platí pojištění, máte celou řadu výhod, ale také povinnosti, např.

  • sdělit zaměstnavateli, u které zdravotní pojišťovny jste pojištěn,
  • hradit příslušné pojišťovně pojistné,
  • dodržovat stanovený léčebný režim,
  • plnit povinnosti spojené s vaší zdravotní péči (např. povinnost podrobit se na vyzvání preventivním prohlídkám, dodržovat opatření směřující k odvrácení nemocí, vyvarovat se jednání, jehož cílem je vědomé poškození vlastního zdraví),
  • prokazovat se průkazem pojištěnce,
  • oznámit do osmi dnů příslušné zdravotní pojišťovně ztrátu nebo poškození průkazu pojištěnce,
  • vrátit do osmi dnů příslušné zdravotní pojišťovně průkaz pojištěnce při změně zdravotní pojišťovny nebo při dlouhodobém pobytu v cizině
  • oznámit příslušné zdravotní pojišťovně změny jména, příjmení, trvalého pobytu nebo rodného čísla, a to do 30 dnů

 

 

 

 

 

 

SHO