Jdi na obsah Jdi na menu
 


NWR: Představenstvo OKD jedná o insolvenci ke dni 3.5.2016

30. 4. 2016

 

 

New World Resources Plc (“NWR Plc”) a New World Resources N.V. (“NWR NV”, a NWR Plc a NWR NV, společně se svými dceřinými společnosti dále jen “Skupina”) oznámila, že se dnes setkalo představenstvo OKD, aby vyhodnotilo stav jednávání mezi vládou České republiky a skupinou AHG; svou stávající platební schopnost a své bezprostřední závazky.

 

Vláda České republiky dosud skupině AHG na jejich nabídky neposkytla žádnou formální odpověď.

 

S ohledem na současný stav jednávání, není zřejmé, zda je možné, aby došlo k dohodě mezi vládou ČR a skupinou AHG dříve, než OKD vyčerpá všechny své dostupné finanční zdroje. Skupina ví, že vláda České republiky se setká v pondělí 2.5. aby se věnovala této záležitosti. Nicméně dnes se setkalo představenstvo OKD a rozhodlo, že vzhledem ke stávající situaci se opětovně sejde, a to dne 3. 5. 2016, aby projednalo potenciální podání insolvenčního návrhu za OKD. V tuto chvíli nedošlo k žádnému rozhodnutí, zda insolvenční návrh bude podán či nikoliv.

 

Od počátku prosince 2015 jedná Skupina se zainteresovanými stranami, i s vládou České republiky a skupinou AHG o restrukturalizaci závazků a poskytnutí další potřebné likvidity pro OKD.

 

Od počátku ledna byly vládě České republiky dodány veškeré relevantní informace o Skupině a OKD. Minulé pondělí se mezi ministrem financí a vedením OKD uskutečnilo jednání o finanční situaci. Informace zřetelně sděluje, že za současných předpokladů bude OK v následujících týdnech potřebovat externí finanční injekci, aby si zachovala pozitivní hotovostní zůstatek a byla schopna dostát svých finančních závazků včetně výplaty mezd svým zaměstnancům.

 

V tomto kontextu vláda České republiky a skupina AHG byli dne 25.4. 2016 písemně informováni že pokud nedojde, do pátku, do konce pracovního dne 29.4.2016 k dohodě o restrukturalizaci podmínek a/nebo nedojde k transakci ohledně prodeje OKD vládě České republiky; a OKD neobdrží jasnou a dostatečnou záruku týkající se poskytnutí další budoucí likvidity pro OKD, členové představenstva budou muset zvážit načasování podání insolvenčního návrhu za OKD a přerušení hornické činnosti společnosti OKD.

 

Dnes se sešlo představenstvo OKD, aby vyhodnotilo stav jednání mezi vládou České republiky a skupinou AHG; svou stávající finanční situaci a své bezprostřední závazky.

 

Vláda České republiky dosud skupině AHG na jejich nabídky neposkytla žádnou formální odpověď.

 

S ohledem na stav jednání, není zřejmé, zda dojde k dosažení dohody mezi vládou České republiky a skupinou AHG dříve než OKD vyčerpá veškeré své finanční zdroje. Skupina si je vědoma, že vláda České republiky bude zasedat v pondělí, dne 2. 5. 2016, aby projednala tuto záležitost. Nicméně, představenstvo OKD se dnes sešlo a rozhodlo, že, s ohledem na stávající situaci se sejde opětovně, a to dne 3. 5. 2016, aby projednalo možné podání insolvenčního návrhu za OKD. V tuto chvíli nedošlo k žádnému rozhodnutí, zda k podání insolvenčního návrhu dojde či nikoliv.

 

 

 

 

 

zdroj: NWR

tisková zpráva