Jdi na obsah Jdi na menu
 


Otevřený dopis SHO premiérovi a vládě ČR

29. 2. 2016

 

 

Vážený pane premiére,

situace v OKD se neustále zhoršuje. Veškerá jednání na všech úrovních jsou zatím bezvýsledná (výhled OKD, jednání vlády s vlastníky, horní zákon - vyvlastňovací paragraf, důchody, podpory při propuštění, krizová řešení atd.). V pátek dne 26. února 2016 proběhl Sněm Sdružení hornických odborů, který je nejvyšším orgánem a ten schválil požadavky na vládu ČR. Tyto požadavky Vám posíláme v příloze.

S pozdravem Zdař Bůh


Ing. Pytlík Jaromír,
předseda SHO

 

 

 

Požadavky na vládu ČR

 

Vážení členové vlády,

tímto otevřeným dopisem Vás vyzýváme k jasným a transparentním postojům a zejména k razantnímu řešení velmi závažné situace, vyplývající ze současného stavu těžební společnosti OKD, a.s. včetně všech navazujících firem, které na těžbě černého uhlí participují, což se může přímo týkat až 25 000 pracovních míst!

 

Důrazně Vás upozorňujeme, že my zaměstnanci OKD, a.s. nechceme, nepotřebujeme a nebudeme podporovat bankrot společnosti či jiné okamžité ukončení činnosti.

 

Podporujeme návrhy, které vzešly z jednání tripartity MSK a dle našeho názoru jsou dobře zpracovány a měly by být použity jako zásadní materiál pro řešení dané situace! Je nutné vybrat variantu, která bude mít nejmenší dopady na zaměstnance a stát.

 

Jsme přesvědčeni, že jedině za dohledu státních orgánů je možné zajistit minimální dopad krize v těžební společnosti na zaměstnance a také na ostatní navázané firmy i celý region.

 

A proto se na Vás obracíme s těmito požadavky:

 

1. Požadujeme, aby vlastník nerostného bohatství ČR (tedy stát) důsledněji kontroloval činnost OKD, a.s. prostřednictvím státních orgánů a nedopustil znehodnocení ložisek uhlí neuváženým a nevratným zavíráním činných dolů.


2. Požadujeme od státu, aby sdělil všem občanům, jak zajistí, aby jeho nerostné bohatství nebylo znehodnoceno, ale naopak buď aby bylo vytěženo nebo zachováno pro další generace. Dále, jak stát zajistí minimalizaci ekologických zátěží způsobených případným nekoncepčním útlumem těžby a jak bude finančně zabezpečena technická likvidace dolů.


3. Požadujeme, aby stát urychleně předložil konstrukci řešení dopadů nepříznivé situace v OKD,a.s. a konkretizoval zejména:
- plán státu na řešení krize OKD a řešení dopadů na zaměstnance OKD, ale i na další navázané firmy a celý region, a to i v případě možného bankrotu firmy,
- postup státu v případě, když se zaměstnavatel dostane do platební neschopnosti a nebude mít dostatek finančních prostředků na vyplacení mezd nebo na vyplacení odstupného stanoveného kolektivní smlouvou, a to zejména nad rámec zákona č. 118/2000 Sb.,
- jako vládní koalice byste měli zajistit v parlamentu schválení zákona k hornickým důchodům u zaměstnanců, kteří nastoupili do dolu po roce 1992 (momentálně je tento zákon před druhým čtením),
- schválení příspěvku pro propuštěné zaměstnance jehož návrh je nyní na MPO,
- pomoc propouštěným zaměstnancům pomocí Evropského globalizačního fondu,
- jak, kdy a v jakém rozsahu budou zajištěna nová pracovní místa v regionu vhodná pro všechny dotčené zaměstnance,
- jak stát dorovná výpadek příjmů a snížení životní úrovně propuštěným zaměstnancům OKD.


4. Požadujeme, aby stát začal intenzivně jednat o všech reálných možnostech či variantách řešení této situace se všemi zainteresovanými subjekty: MPSV, MPO, MF, ČBÚ, věřitelé NWR, statutární orgány NWR, statutární orgány OKD, odborové organizace, krajská tripartita, vedení MS kraje, vládní zmocněnec, dotčená města a obce a aby stát nechal zpracovat ekonomické a právní analýzy pro více variant řešení situace v OKD, vč. varianty zestátnění.


5. Požadujeme, aby stát prověřil možná porušení zákonných povinností vlastníka (NWR a jeho statutárních orgánů) OKD a.s. a statutárních orgánů OKD a.s. (současných i bývalých)
- např. prověřit, zda při rozdělení a vyvádění majetku z OKD a.s. nedošlo k porušení zákonů,
- prověřit, zda při úpisu akcií NWR nedošlo k oklamání budoucích akcionářů nadhodnocením zásob atd. a zda tak mohlo dojít k porušení zákonů,
- prověřit, zda při pořizování investic prostřednictvím NWR nebyl porušen (či obejit) zákon č. 137/2006 o veřejných zakázkách.


Vážení představitelé České republiky, žádáme Vás, abyste k výše uvedeným požadavkům přistupovali se vší vážností a zodpovědností, s plným respektem a v zájmu nejen nás zaměstnanců, ale všech českých občanů.


V Karviné dne 26. února 2016

Delegáti IX. sněmu Sdružení hornických odborů

 

Za delegáty Ing. Jaromír Pytlík, předseda SHO

 

 

 

Na stažení ve formátu world

Otevřený dopis premiérovi

Otevřený dopis vládě