Jdi na obsah Jdi na menu
 


Prohlášení Sdružení hornických odborů k postupu představenstva a vedení OKD a.s. a dlouhodobé činnosti dozorčí rady OKD a. s.

27. 10. 2016

 

 

OKD, a.s.
generálnímu řediteli a předsedovi představenstva
Dale R. Ekmarka

Stonavská 2179
Karviná, PSČ 735 06


na vědomí


Věřitelskému výboru
a
Insolvenčnímu správci OKD, a.s.
Ing. Lee Loudovi

Vodičkova 41
Praha 1, PSČ 110 00 

 

 

 

Sdružení hornických odborů
 ul. ČSA, č. p. 2
Karviná Doly, PSČ 735 06
Představenstvo OKD

 

 


Prohlášení Sdružení hornických odborů k postupu představenstva a vedení OKD a.s. a dlouhodobé činnosti dozorčí rady OKD a. s.

 

vyjadřujeme zásadní nesouhlas s rozhodnutím představenstva o zrušení Sociálního programu pro Důl Paskov. Kolektivní smlouva a potažmo sociální program má vždy chránit zaměstnance v dobách zlých. Tyto dokumenty také zohledňují dlouhodobé zaměstnání a věrnost k firmě OKD,

 

jsme silně znepokojeni úvahami zpochybňujícími platnost Kolektivní smlouvy OKD,a.s. pro roky 2014-2018, a to zejména v  části VII, bodu 2.4., včetně navazujících ustanovení k plnění tohoto bodu (3.5. a 3.5. – odstupné),

 

nesouhlasíme s unáhleným rozhodnutím představenstva o uzavření Dolu Paskov k 31.1.2017, vzhledem k nezajištění prostředků na odstupné a technickou likvidaci Dolu Paskov a taktéž chybějícímu rozhodnutí státních orgánů o odpisu zásob, s čímž souvisí nutnost a hrozba dlouhodobého financování neproduktivního konzervačního režimu,

 

podotýkáme, že u všech řadových zaměstnanců došlo k výraznému poklesu průměrných výdělků od roku 2014 a to o 2500,-Kč měsíčně, proto jsme přesvědčení, že samotní zaměstnanci se již dlouhodobě a významně podílejí na řešení složité ekonomické situaci v posledních létech a to svým samotným přispěním ve prospěch firmy,

 

poukazujeme také na naprosto nedostatečné a neúčinné jednání zástupců OKD ve vztahu ke státním orgánům! Jsme přesvědčeni o tom, že jen mluvit „o strategickém partnerovi“ a nečinně vyčkávat firmě rozhodně nepomůže. A jediným možným a reálným strategickým partnerem je „stát“.


Z těchto výše uvedených důvodů, které jsme bohužel bezvýsledně několikrát navrhovali, jsme oprávněni, abychom po představenstvu a vedení OKD, a.s. požadovali následující způsoby dalšího řešení:

 

odstoupení současného představenstva OKD, a.s, které svými rozhodnutími škodí celé firmě a potažmo zaměstnancům firmy,

 

odstoupení celé Dozorčí rady OKD,a.s., která v minulosti neučinila potřebné a zásadní kroky či návrhy k stabilitě firmy,

 

k podání žaloby na náhradu škody na všechny zodpovědné osoby, které zapříčinily současnou ekonomickou situaci OKD, v důsledku čehož nebyly vytvořeny prostředky na „Sociální program“ a technickou likvidaci dolů. Při vyjednávání kolektivní smlouvy nám bylo zdůrazňováno, že OKD si musí na tyto nároky vytvářet rezervy,

 

omezení horní hranice hrubé mzdy do 70.000,- Kč měsíčně u zaměstnanců, včetně senior manažerů a manažerů,

 

zrušení odměn pro představenstvo a dozorčí radu OKD,

 

zrušení všech nadbytečných a nepotřebných funkcí v celém OKD (např. v nedávné době nově vytvořená funkce „generálního ředitele“),

 

zpřístupnění výše odstupného, které bylo vyplaceno odcházejícím manažerům a senior manažerům od roku 2014, zpřístupnění možných odstupných u současných manažerů a senior manažerů a zpřístupnění výši výdělků všech zaměstnanců a to jednotlivě za 1 - 9 měsíc 2016,

 

zajištění prostředků na sociální program pro zaměstnance OKD a hledání dalších řešení k zajištění bezpečného provozu a sociálního smíru v OKD!

 

 

 

V Karviné dne 27. 10. 2016


S pozdravem Zdař Bůh

 

………………………………………
Ing. Pytlík Jaromír, předseda
Sdružení hornických odborů


Předsedové: Pintér Štefan, Ing. Procházka Luděk, Palička Rostislav, předseda Waloszek Jiří, Ing. Karkoška Petr,  Bc. Němcová Monika.

 

 

Originál zde