Jdi na obsah Jdi na menu
 


Prohlášení a požadavky předsednictva krajské tripartity k situaci kolem OKD

7. 5. 2016

 

 

Krajská tripartita v lednu 2016 předložila vládě ČR a tripartitě ČR materiál, který popsal
5 variant řešení problematiky společnosti OKD, počínaje neřešením situace v OKD přes odkup až po zestátnění. Krajská tripartita doporučila vládě systémové a koncepční ukončení těžby černého uhlí, které by mělo co nejmenší negativní dopad na region a jeho obyvatele, ale i na stát. Zároveň odmítla a následně mnohokrát veřejně zopakovala, že nepodporuje řešení situace formou insolvenčního řízení vyhlášeného na OKD vzhledem ke specifickému charakteru hlubinné těžby, bezpečnostním a technickým rizikům a nedozírným dopadům na stovky dalších firem a region celkově.


Naše obavy z insolvenčního řízení se začínají potvrzovat. Obracejí se na nás zoufalí zaměstnanci OKD a také menší i větší firmy, které dodávají společnosti OKD zboží a služby
a ocitají se nyní v krizové bezvýchodné situaci. Řada z nich navíc nemůže přerušit dodávky nebo vypovědět smlouvy, neboť by tím ohrozila bezpečnost a zdraví horníků a chod těžby. Přitom musí počítat s tím, že za odvedenou práci nedostanou zaplaceno. Podle údajů OKD dluží těžební společnost více než 600 firmám a druhotná platební neschopnost dopadne na další a další firmy.
Naší společnou povinností je postarat se o horníky, ale také zabránit hrozícímu krachu stovek firem a propuštění dalších tisícovek zaměstnanců. Na základě aktuálního vývoje jsme nuceni požádat vládu ČR o následující kroky k minimalizaci negativních dopadů insolvence OKD na Moravskoslezský kraj:


1. Zajistit pokračování těžby tak, aby propouštění zaměstnanců bylo pozvolné a řízené, vč. zajištění případného financování těžby vhodnou a pro stát bezpečnou formou.


2. Zajistit bezpečnost a zdraví důlních pracovníků, vč. zajištění případného financování bezpečnostních aspektů těžby


3. Zajistit finanční prostředky pro zaměstnance v případě, že společnost OKD nebude schopna vyplatit mzdy, případně odstupné v zákonné výši.


4. Okamžitě připravit a zajistit soubor opatření na pomoc firmám, které jsou dodavateli OKD. Např.:
• osvobození od zaplacení DPH z neuhrazených faktur
• úleva na odvodech z mezd zaměstnanců na sociální a zdravotní pojištění
• zařazení zaměstnanců firem do programu rekvalifikací a vzdělávání
s podporou stejnou, jako pro zaměstnance OKD
• využití stejných nebo přiměřeně podobných pobídek na podporu podnikání jako budou přijaty u OKD a.s.
• tollingové financování

 

Předsednictvo RHSD MSK, v Ostravě 5. května 2016