Jdi na obsah Jdi na menu
 


Prohlášení OKD

13. 11. 2013

 

 

Úspěšné kolektivní vyjednávání v OKD
 
 
 
Společnost OKD se dnes dohodla s odborovými organizacemi na podobě nové kolektivní smlouvy pro období let 2014-2018. Obě strany přistoupily na kompromis, který firmě umožní pokračovat v restrukturalizaci, zaměstnancům přináší jistotu v podobě ponechání mzdových tarifů na stejné úrovni jako v roce 2013 a zachování většiny benefitů. Průměrné mzdy v OKD zůstanou vysoko nad regionálním průměrem.
 
Základními body nové Kolektivní smlouvy OKD 2014-2018, která byla zástupci vedení OKD a představiteli odborových organizací podepsána 13. listopadu 2013, jsou:
 
 • Ponechání mzdových tarifů důlních dělníků, povrchových dělníků a THZ v roce 2014 ve stejné výši jako v roce 2013. V dalších letech se povedou jednání o dodržení závazku na reálné mzdě.
 • Přídavek na dovolenou a na Vánoce ve výši šesti a šestinásobku průměrných denních platů.
 • Podíl zaměstnanců na hospodářském výsledku společnosti. Například při dosažení čistého zisku po zdanění ve výši 900 miliónů korun v roce 2014 budou zachovány průměrné mzdy na úrovni roku 2013. Při dosažení lepšího výsledku bude bonus dále zvyšován podle pravidel sjednaných v kolektivní smlouvě.
 • Zachování příspěvku na penzijní připojištění ve stávající výši a za stávajících podmínek.
 • Zachování poukázek pro zaměstnance ve stávající výši a za stávajících podmínek.
 • Zachování příspěvku na životní pojištění ve stávající výši a za stávajících podmínek.
 • Zachování stabilizačních odměn dle stávajících podmínek.
 • Sjednocení prémiových řádů důlních, povrchových dělníků a THZ mimo Dolu Paskov.
 • Ponechání prémiového řádu Dolu Paskov na stávající úrovni.
 • Snížení zvýšeného odstupného z organizačních důvodů z maximálního trojnásobku na dvojnásobek.
 • Zachování zvýšeného odstupného v sociálním programu na maximálním pětinásobku.
 • Vyplacení odchodného ze zdravotních důvodů při obecné chorobě až ve výši trojnásobku.
 • Zrušení odchodného při odchodu do důchodu.
 
„Uzavření nové kolektivní smlouvy je klíčové jak pro OKD, tak pro naše zaměstnance. Ustoupit musely obě strany a jsem rád, že jsme vzhledem k extrémně náročné situaci, v níž se OKD v současnosti nachází, dokázali nalézt dohodu. Je zřejmé, že ani jedna strana nemohla při zdlouhavém a obtížném vyjednávání jednoznačně prosadit všechny své požadavky. Dojednaný kompromis nám umožní pokračovat v komplexní restrukturalizaci, kterou společnost OKD prochází proto, aby nepatřila mezi stovky světových těžařů, kteří byli letos vzhledem k situaci na trzích nuceni ukončit činnost.
Zaměstnancům kolektivní smlouva přináší jistotu a zachování platů na nadprůměrné úrovni v porovnání s regionem i celou Českou republikou, ale i většiny sociálních benefitů. Jsem rád, že obě strany si uvědomily vážnost situaci a ukázaly, že dokážou táhnout za jeden provaz. Těžařský průmysl prochází největší krizí za posledních 30 let, a proto je nutné se soustředit na práci. Ať jde o tuny vytěženého uhlí, které potřebujeme dodávat našim zákazníkům, nebo bezpečnost práce, o níž nám jde především,“
komentoval podepsání smlouvy generální ředitel OKD Ján Fabián.
 
Společnost OKD v současnosti prochází komplexní restrukturalizací. Jen v letošním roce plánuje ušetřit 100 miliónů euro, aby posílila svou finanční pozici a zajistila si stabilitu pro další období. Úspory prochází napříč celou společností a jedinými oblastmi, kterých se zatím nedotkly, byla opatření ke zvyšování bezpečnosti práce pod zemí a právě platy horníků.
Již v létě si zaměstnanci se smluvními platy snížili mzdy o 10 %. V souvislosti s komplexní změnou organizační struktury od letošního září opustilo firmu zhruba 250 administrativních pracovníků. OKD zároveň po dohodě s odborovými organizacemi snižuje počet zaměstnanců dodavatelských organizací. Odměny managementu v meziročním srovnání poklesnou o 30-50 %.