Jdi na obsah Jdi na menu
 


Prohlášení závodního výboru Dolu Paskov

21. 10. 2016

 

 

PROHLÁŠENÍ ZÁVODNÍHO VÝBORU ZO OS PHGN DOLU PASKOV 

ZE DNE 21.10.2016 

 

Závodní výbor na svém zasedání projednal postoj představenstva OKD, a.s. zrušit Sociální program pro Důl Paskov a vydává toto prohlášení:

 

- upozorňuje představenstvo OKD, a.s., že jednostranné rozhodnutí k Soc. programu považuje za 

   zcela nepřípustné, a nadále trvá na dodržení závazku z KS OKD, a.s. a Soc. programu. 

- upozorňuje vedení OKD, a.s., že rozhodnutí zrušit Soc. program vyvolá u našich zaměstnanců 

  vlnu protestů, které mohou vyvrcholit až konkurzem společnosti, a to není v zájmu zaměstnanců  

  Dolu Paskov.

- žádá ostatní odborové organizace sdružené v SHO, aby podpořili zaměstnance Dolu Paskov ve  

  svém oprávněném požadavku dodržet ustanovení v KS OKD, a.s. týkající se útlumu dolu. Závodní 

  výbor je toho názoru, že pokud bude prolomeno ustanovení KS OKD, a.s. na Dole Paskov, je velká 

  pravděpodobnost, že zaměstnavatel použije stejnou metodu i u dalších dolu revíru OKD, a.s.

 

 

Požadujeme v souladu s ustanovením konference OS PHGN Dolu Paskov

- Dodržet Kolektivní smlouvu OKD, a.s. a závazky plynoucí ze Sociálního programu. 

- Dodržet ustanovení Zákona č. 44/1988 Sb. o ochraně a využití nerostného bohatství 

  (horní zákon) § 30 odst. 1 a 3 při využívání výhradních ložisek je nutno zejména 

  vydobýt zásoby co nejúplněji s co nejmenšími ztrátami.

- Zajistit v co nejkratším termínu jednání s vládou ČR o veřejné podpoře a 

   informovat o průběhu jednání zaměstnance.

 

 

Sociální program ze dne 26. srpna 2014 předpokládal stavy na Dole Paskov na úrovní 2004 zaměstnanců a v současné době se jedná o 1603 zaměstnanců. Průměrná měsíční mzda činila u zaměstnanců Dolu Paskov v srpnu 2014 33 087 Kč a nyní 30 735 Kč. Jedná se teda o pokles 401 zaměstnanců a u zbývajících 1603 zaměstnanců pokles na průměrném výdělku 2 352 Kč/měsíc. Zaměstnanci tedy již dostatečně přispěli na reorganizaci společnosti a teď je dle našeho názoru zapotřebí hledat řešení především v přebujelém aparátu poradců, asistentů a v nevýhodných smlouvách OKD, a.s.. 

 

 

 

                                                                                                             

                                                                                                          Rostislav Palička

                                                                                           předseda ZV OS PHGN Dolu Paskov

 

 

 

 

 

Ke stažení originál zde