Jdi na obsah Jdi na menu
 


SHO: Připomínky ke „Konceptu návrhu systémového ukončení těžby černého uhlí v Ostravsko-karvinském revíru

25. 1. 2016

 

Sdružení hornických odborů

 

 

 


V Ě C: Připomínky ke „Konceptu návrhu systémového ukončení těžby černého uhlí v Ostravsko-karvinském revíru


Z dostupných informací vyplývá, že těžař dlouhodobě nehospodárně nakládá s majetkem státu – nevytěženým uhlím. Dále nejsou zajištěny prostředky na případnou technickou likvidaci dolů a rovněž nejsou prostředky na sociální programy pro zaměstnance. Prostředky na technickou likvidaci a sociální programy převyšují 10 mld. Kč


Rovněž je nutno podotknout, že viníkem je stát, který svou divokou a zpackanou privatizací umožnil vlastníkům vydrancovat OKD v plné šíři ( byty, energetika, koksovna, doprava …). Jsme přesvědčeni, že vlastníci jsou nepoctiví a nemorální lidé, kteří toho využili!


Je tedy nejlepší logickou variantou zabavení veškerého původního majetku OKD a viníky hnát k zodpovědnosti (jedná se tedy o variantu E). Tato varianta nejméně postihne zaměstnance, zachová se nejvíce pracovních míst, region bude nejméně postižen a pro stát je to nejlevnější varianta a s plnou kontrolu.


Co v konceptu není a z našeho pohledu je potřebné neprodleně řešit:
- výrazný vstup vlády, ČBÚ a OBÚ s použitím všech prostředků, které umožňují zákony,
- zmapovat celou situaci v OKD ve smyslu vytěžitelných zásob, zhodnocení ekonomiky jednotlivých lokalit a návrhy na možné pokračování těžby (jako nejvhodnější na tuto činnost by mohli být odborníci z „Báňských projektů),


- vytipovat špičkové odborníky z hornictví, kteří by v případě kolapsu společnosti mohli využít svých dlouholetých zkušeností a zajistit bezpečnost v dole i na povrchu, 
- vláda musí vyřešit změnu „Horního zákona“ ve smyslu vrácení vyvlastňovacích paragrafů (jinak lze odepsat další lokalitu ČSA – těžbu pod Starým Městem),


- v případě krize připravit finanční prostředky na mzdy zaměstnancům a na sociální program,
- v případě propouštění zaměstnanců rovněž připravit dlouhodobou finanční podporu těmto zaměstnancům a mimořádný důchod v 50 letech,
- v MSK umožnit předčasné odchody do důchodu bez trvalého krácení,
- ochrana českého trhu s uhlím, případný odkup vytěženého uhlí státem.

 

V Karviné dne 25. ledna 2016

S pozdravem Zdař Bůh 


Ing. Pytlík Jaromír, místopředseda

Pintér Štefan předseda

Ing. Procházka Luděk předseda

Palička Rostislav předseda
Waloszek Jiří předseda

Ing. Petr Karkoška předseda

Bc. Němcová Monika 

 

 

1.jpg

2.jpg

 

 

Na stažení : PDF,  world