Jdi na obsah Jdi na menu
 


Stanovisko Sdružení hornických odborů k reorganizačnímu plánu

24. 7. 2017

 

 

Vážený soude,

 

odborové organizace působící v OKD, sdružené v rámci Sdružení hornických odborů, se seznámily s reorganizačním plánem předloženým OKD a zaujímají k němu stanovisko, že se jedná o nejlepší a jediný možný způsob řešení úpadku OKD ze všech možných nabízených řešení.

 

Předložený reorganizační plán dle stanoviska Sdružení hornických odborů je prospěšný pro všechny strany, umožní věřitelům alespoň částečné uspokojení jejich pohledávek a dokonce při nejlepším možném vývoji umožní uspokojení až do výše 100 procent jejich přihlášených pohledávek, zachovává do doby vydobytí ložiska zaměstnanost a sociální práva zaměstnanců v tak obtížném a náročném povolání jako je práce horníků a garantuje uhrazení nákladů spojených s útlumem dolů tak, jak tyto náklady budou časem vznikat, a to jak z hlediska sociálních nároků zaměstnanců, tak z hlediska nákladů technické likvidace. Dodavatelům OKD nabízí i nadále obchodní příležitosti a zákazníkům OKD umožní dostatečný prostor k nalezení alternativních dodávek od jiných těžařů namísto OKD.

 

Odborové organizace vítají, že po nabytí účinnosti reorganizačního plánu se majitelem OKD stane stát, který je jediným vlastníkem ložisek uhlí na území našeho státu a jako jediný tak zodpovědně může přistoupit k nakládaní s ložiskem uhlí OKD. Vlastnictví OKD ze strany státu je ze strany odborových organizací dlouhodobě prosazovaným řešením.

 

Odborové organizace se dále seznámily s obsahem dopisů ze strany fondu Alcentra Limited ze dne 2. května 2017 a ze dne 4. července 2017, které byly zveřejněny v insolvenčním rejstříku. Odborové organizace jednoznačně odmítají, aby se vlastníkem OKD stal tento fond, resp. jakýkoliv jiný soukromý vlastník. V minulosti se jednalo o nejhorší možné řešení, jehož výsledkem je současný úpadek OKD, a.s. Cílem soukromého vlastníka z podstaty věci není hrazení ztráty z neziskové těžby, o hrazení nákladů likvidace ani nemluvě. V případě opětovného prodeje OKD do rukou zahraničního vlastníka hrozí podle nás v této situaci recese, která je přirozenou součástí hospodářského cyklu, opětovné insolvenční řízení OKD a tím i další nejistota zaměstnanců, dodavatelů i zákazníků.

 

Před více než rokem byly odborové organizace nezúčastněnými pozorovateli jednání mezi NWR, držiteli dluhopisů a českým státem o osudu OKD. Předmětem těchto jednání byla nabídka NWR, resp. držitelů dluhopisů, že sníží zadlužení OKD výměnou za to, že Česká republika uhradí náklady na uzavření některých dolů, včetně úhrady nákladů těžby ze ztrátových dolů. Tato jednání byla ze strany zahraničních vlastníků a věřitelů vedená vyděračským způsobem vůči České republice a jako rukojmí byli vzati zaměstnanci OKD. Z dopisu zveřejněného v insolvenčním rejstříku ze strany fondu Alcentra je patrné pokračování v tomto způsobu jednání.

 

Na základě iniciativy fondu Alcentra se zástupci Sdružení hornických odborů setkali s představiteli fondu Alcentra dne 28. března 2017 v kanceláři předsedy ČMKOS v Praze za účasti pana Josefa Středuly, předsedy ČMKOS, a pana Jana Sábela, předsedy OS PHGN. Tohoto setkání se zúčastnili za Alcentru pan Laurence Raven (Managing Director), pan Aleš Pospíšil (viceprezident CZECH TOP 100) a z advokátní kanceláře Dentons Europe CS LLP pánové Jiří Tomola a Martin Froněk. Na tomto setkání bylo zástupci fondu Alcentra předloženo shrnutí hlavních podmínek jejich nabídky na odkup OKD (tyto jsou přílohou). Musíme konstatovat, že tito pánové nemají ani ponětí o problematice a složitosti dobývání uhlí a také nám nebyli schopni odpovědět na zásadní otázky, jako jsou např.:

 

  • řešení postupného útlumu jednotlivých lokalit,
  • zajištění zdrojů na postupný útlum lokalit,
  • řešení současného kritického stavu zaměstnanců a řešení problematiky mezd zaměstnanců.

 

Zástupci odborů se shodli, že nebyly ze strany představitelů fondu Alcentra přesvědčeni o výhodnosti jimi navrhovaného řešení.

 

Odborové organizace působící v OKD proto konstatují, že:

 

  • podporují reorganizační plán předložený ze strany OKD,
  • dlouhodobě preferují vlastnictví OKD státem,
  • odmítají snahy společnosti Alcentra o převzetí OKD.

 

Z výše uvedených důvodů byla ze strany odborových organizací prodloužena stávková pohotovost, a to na neomezenou dobu. Cílem stávkové pohotovosti je dosažení výše uvedeného. Jakékoliv snahy o převzetí OKD ze strany soukromého subjektu mohou okamžitě vést k vyhlášení časově neomezené stávky. Je tu rovněž velké nebezpečí, že dojde k neočekávaným akcím ze strany horníků.

 


S pozdravem Zdař BůhIng. Jaromír Pytlík, Štefan Pintér, Ing. Luděk Procházka,  Jindřich Lettovský , Jiří Waloszek,       Ing. Petr Karkoška, Bc.Monika Němcová 

 

Originál na stažení (PDF)

 

 

 

 

Adresáti:

Krajský soud v Ostravě
Mgr. Petr Kula
Havlíčkovo nábřeží 1835/34
728 81 Ostrava

 

Krajské státní zastupitelství v Ostravě
JUDr. Robert Hradišťan
Ha Hradbách 1836/21
729 01 Ostrava 1

 

Ing. Lee Louda, insolvenční správce
Vodičkova 41
110 00 Praha 1

 


Na vědomí:

OKD, a.s.
Stonavská 2179
735 06 Karviná – Doly

 

Bc. Jan Sábel, předseda OS PHGN

 

Josef Středula, předseda ČMKOS