Jdi na obsah Jdi na menu
 


Usnesení Sněmovny o OKD

20. 3. 2017

 

 

Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky:

15. 3. 2017

 

I. Konstatuje, že se Česká republika dostala díky politickým rozhodnutím, která byla v rozporu s názory široké odborné veřejnosti a akademické obce v oblasti surovin a energetiky a absence jasné dlouhodobé surovinové a energetické koncepce, do řady problémů, které umocnila problematická privatizace práva dobývat a obchodovat s naším národním bohatstvím, surovinami, včetně černého a hnědého uhlí.


Druhý bod požaduje po vládě České republiky, aby zabezpečila:

a) možnosti těžby všech druhů uhlí jakožto nenahraditelného nerostného bohatství České republiky dnes i v budoucnu,

b) ochranu ložisek vyhrazeného nerostu České republiky před jejich nenapravitelným znehodnocením v případě jakýchkoli změn vlastnických vztahů nebo ukončení podnikání,

c) zákonnost a naplnění všech závazků sjednaných při privatizaci a vyplývajících ze zákonů a předpisů ve vztahu k ochraně zdraví, přírody, rekultivace krajiny i zaměstnanosti,

d) efektivní využití vlastnictví státu a těžební práva na dosud netěžené nebo připravované lokality těžby, kde se nachází strategické zásoby nerostných surovin, kterými lze řešit nejen zaměstnanost, ale zejména naši energetickou nezávislost na řadu desetiletí,

e) budoucnost pracujících v povolání exploatujících zdraví v míře bránící jejich možnému dalšímu pracovnímu uplatnění cestou urychlené novely důchodového zákona tak, aby byl umožněn dřívější odchod do penze u všech dotčených zaměstnanců v souladu s mezinárodními standardy definujícími těžkou práci,

f) bezodkladná a účinná opatření, která povedou k dlouhodobému časově definovanému rozložení útlumu těžby v OKD pod vedením a kontrolou státu tak, aby nedocházelo k nedotěžení stávajících zásob černého uhlí, nevratné likvidaci nevytěžených důlních děl;


Bod 3. Žádá vládu České republiky, aby úkolovala příslušné výkonné orgány k objasnění činnosti, které vedly k majetkovým ztrátám českého státu při privatizaci OKD, a dle zjištění podala trestní oznámení. K tomu nutno objasnit:

a) kdo rozhodl a úkoloval zástupce státu v orgánech podniku, aby hlasovali o snížení základního jmění OKD v neprospěch Fondu národního majetku, který ve svém důsledku znamenal ztrátu vlivu státu na společnost;

b) kdo rozhodl a následně realizoval převod akciových podílů v podniku OKD na obce, aby se po čase opětovně tyto akcie snažil získat, a to prostřednictvím firmy v podezření, že jednala proti zájmům státu;

c) kdo zodpovídal za nevyšetřování podezření z nelegálních finančních operací při privatizaci OKD;

d) kdo zapříčinil časové prodlevy a nečinnost státu, když na nelegální finanční operace upozornily zahraniční vyšetřující a bankovní orgány;

e) kdo zapříčinil neplnění oprávněných očekávání nájemníků týkajících se bytového fondu OKD.


Bod 4. Požaduje po vládě České republiky zabezpečit zmapování finančních toků na účtech zainteresovaných osob, příbuzných těchto osob a firem spojených s těmito osobami, které se podílely přímo, nebo nepřímo na privatizaci OKD.


Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky I. konstatuje, že privatizace společnosti OKD byla pro občany České republiky nevýhodná v oblasti ekonomické i v oblasti sociální.

Bod 2 c). Se Česká republika připojila k podanému trestnímu oznámení ve věci podezření na neoprávněnou výplatu dividend ze společnosti OKD, akciová společnost, a připojila se jako poškozená s návrhem na náhradu škody a s návrhem na zajištění majetku dle trestního řádu, protože státu vzniká škoda průběžně tím, že stát musí finančně sanovat ztráty OKD, zejména řešit výplaty horníků namísto zadlužené firmy, kterou majitel přivedl do insolvence.

Poslanecká sněmovna Parlamentu žádá vládu o předložení informace k situaci OKD a termín je 31. 5. 2017

 

 

 

 

 

 

zdroj: PSP ČR